h

Altena TV: Jasper van Dijk komt naar Altena

2 mei 2019

Altena TV: Jasper van Dijk komt naar Altena

Tweede Kamerlid
Jasper van Dijk komt naar Altena

11 maart 2019, 20:55
Regio Info

NIEUWENDIJK – Ook in Altena
merken we de gevolgen van arbeidsmigratie, vooral vanuit Oost-Europa.
Terwijl de economie volop draait en werkgevers opzoek zijn naar
personeel blijven de lonen ver achter en ontstaan er in Nederland steeds
meer werkende armen.

SP Altena nodigt iedereen van harte uit om op 18 maart aanwezig te
zijn bij de openbare bijeenkomst met het thema: Arbeidsmigratie in
Dorpshuis het Tavenu te Nieuwendijk. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk wil
daar graag met u in discussie gaan en toelichten welke visie de SP in
landelijk en Europees verband heeft. Ook wordt, met medewerking van
Ankie Straathof en wethouder Matthijs van Oosten, besproken hoe de
situatie er momenteel in Altena voor staat.

De bijeenkomst start 18 maart om 20.00 uur in Dorpshuis het Tavenu
aan de Singel 16A te Nieuwendijk en wordt georganiseerd door de
werkgroep SP Altena welke onderdeel is van afdeling SP Geertruidenberg.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via e-mail aan
bvanderwiel@hotmail.com of via de Facebook pagina van SP Altena.

U bent hier