h

Het Kontakt: SP neemt geen deel aan verkiezingen Altena 2018

2 mei 2019

Het Kontakt: SP neemt geen deel aan verkiezingen Altena 2018

Ondanks eerdere goede voornemens
doet de SP in november niet mee aan de eerste gemeenteraadsverkiezingen
voor de nieuwe gemeente Altena.

 

"Gezien de goede resultaten die wij landelijk gezien vaak in Altena
behalen bij verkiezingen hadden wij verwacht meer mensen actief te
krijgen om zich in te zetten voor de partij", zegt Bas van der Wiel,
voorzitter van de SP-werkgroep in Altena.

"Het is helaas niet gelukt om in de afgelopen jaren een vaste kern
met voldoende mensen bij elkaar te krijgen om onze partij in Altena
klaar te maken om zitting te nemen in de gemeenteraad."

Dat betekent niet dat het gedachtegoed van de SP geen ruimte krijgt
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft begin dit jaar
contact gezocht met Progressief Altena om te kijken of er raakvlakken
zijn en of beide partijen iets voor elkaar zouden kunnen betekenen,
vertelt Van der Wiel.

Positieve sfeer
"Er was direct sprake van een zeer positieve sfeer, ondanks de
verschillen in politieke opvattingen, al spelen deze lokaal een stuk
minder sterk dan landelijk het geval is. Dit heeft als resultaat gehad
dat Progressief Altena straks mee doet met een programma, waar wij ons
op een aantal punten goed in kunnen vinden. Denk dan aan o.a. het
behouden van het schoolzwemmen en de jeugdsportcoaches, het zoeken naar
een oplossing voor de problematiek rond arbeidsmigranten, ondersteuning
van de minima en poppodium Xinix."

De SP zal haar achterban in Altena dan ook oproepen om op 21 november
'zo links mogelijk' te stemmen. "Aangezien wij zelf niet mee doen en
alle andere partijen overduidelijk een rechtse signatuur hebben, kom je
dan uit op Progressief Altena", constateert de voorzitter.

De SP gaat overigens niet op in Progressief Altena, zoals PvdA,
GroenLinks en D66 dat eerder wel deden. Het blijft een streven om een
officiële SP-afdeling op te richten in Altena, benadrukt Van der Wiel.
Tot die tijd kunnen leden een SP-lidmaatschap combineren met dat van
Progressief Altena en kunnen SP'ers zich - in overleg met het bestuur -
zelfs kandidaat stellen voor Progressief Altena.

Tom Oostra

U bent hier