h

Algemene beschouwingen voor de SP deels succesvol

31 oktober 2006

Algemene beschouwingen voor de SP deels succesvol

Twee moties van de SP aangenomen tijdens de algemene beschouwingen.
De eerste keer dat de Socialistische Partij meedeed aan de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Geertruidenberg heeft tot enkele kleine succesjes geresulteerd. Zo is nu voorkomen dat dit college op zoek gaat naar een nieuw gemeentehuis en is het college verzocht zich intensief in te gaan zetten voor een tweede supermarkt in Geertruidenberg. Het overgrote deel van alle wijzigingen die de SP wilde doorvoeren hebben het echter niet gehaald.

Het was ook voor de SP een lange zit, de algemene beschouwingen. In combinatie met de gewone gemeenteraad duurde de totale vergadering circa 17 uur. De SP had ingezet op een 10 puntenplan waarop de begroting voor 2007 aangepast diende te worden. Doormiddel van 4 amendementen en 7 moties werden deze 10 punten aangekaart door de SP-fractie. Uiteindelijk zijn er slechts twee moties aangenomen door de gemeenteraad.

Vooral opmerkelijk is het ontbreken van steun vanuit de PvdA voor onze voorstellen voor een jongerencentrum en de jongerenwerker. De SP wil graag dat eind 2007 bekend is waar en hoe het jongerencentrum in deze gemeente gerealiseerd gaat worden en wil dat het aantal uren voor de jongerenwerker worden uitgebreid. Ondanks de grote beloften van de PvdA voor het jeugdbeleid tijdens de verkiezingen, kwam daar vorige week weinig van terecht. De SP had reƫle voorstellen die nagenoeg geen extra belasting op de begroting zouden leggen. Jammergenoeg toonde de PvdA behalve wat mooie woorden echter geen daden en steunde onze twee voorstellen dus niet!

Ook wilde de SP graag dat deze gemeente startersleningen gaat verstrekken in de toekomst. Startersleningen zijn aanvullende hypotheken voor starters die nu onvoldoende inkomen hebben om een passende hypotheek te krijgen. Deze starterslening kan bijvoorbeeld de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij worden gemaakt zodat ook starters met een iets dunnere portemonnee de kans krijgen om een eigen woning te kopen. Behalve Groen Links zag deze gemeenteraad echter niks in ons voorstel. Jammer, want ze willen ook nog steeds maar geen goedkope woningen realiseren in deze gemeente. Zolang die er nog niet genoeg zijn moet deze gemeente andere oplossingen zoeken om iedereen aan een goede mooie woning te helpen.
Download hier de volledige tekst van de bijdrage van de SP fractie in de eerste termijn.

U bent hier