h

SP wenst geen achterkamertjes politiek

27 november 2006

SP wenst geen achterkamertjes politiek

Dit college gaat te gemakkelijk om met de beslotenheid van vergaderingen.

Op maandag 20 november was het weer voor de zoveelste maal prijs, wederom hield de commissie grondgebiedzaken een besloten vergadering. Een vergadering die volgens de mening van de SP helemaal niet in beslotenheid had gehouden hoeven te worden. Door al deze beslotenheid wordt de openheid van deze gemeente aangetast en worden bepaalde projectontwikkelaren voorgetrokken.

In het afgelopen jaar is er zo’n beetje al iedere maand een besloten vergadering georganiseerd door dit college. Een dusdanig hoge frequentie, dat dit college al van mening is dat geen verdere toelichting hoeft gegeven te worden over de reden van beslotenheid. Na verdere doorvraag van o.a. Joris Klaassen van de SP blijkt echter dat wethouder van Onzenoort ook geen duidelijke redenen kan geven voor zijn verzoek tot beslotenheid.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in deze gemeente en beslist daarom ook of vergaderingen wel of niet besloten dienen te zijn. Het merendeel van deze raad voelt zich echter niet gedwongen deze afweging te maken, ze laten het de Wethouder gewoon beslissen zonder enige verdere toelichting. De SP vindt dit een ongewenste ontwikkeling van de democratie en de openbaarheid in deze gemeente.

Allereerst dienen de raadsleden voor hun beslissingen de juiste informatie te krijgen en moeten ze het reilen en zeilen van het college kunnen controleren. Daar hoort dus ook de omgang met beslotenheid bij. Daarnaast hoort de gemeente ook naar een zo open mogelijk bestuur te streven, zodat altijd tekst en uitleg kan worden gegeven aan de inwoners van de gemeente. Openbaarheid is daarom ook voor de SP een zeer belangrijk punt!

Slechts om twee redenen mag in beslotenheid worden vergaderd: Als het om personen gaat (privacy) of wanneer de financiële positie van de gemeente aangetast kan worden (materiele schade van de gemeente). De Wethouder vind echter dat wanneer (in dit geval) een projectontwikkelaar plannen heeft, dit dan ook maar besloten aan de raad moet worden uitgelegd. Sinds wanneer behoort een projectontwikkelaar ineens tot het gemeentelijk bestuur? De gemeenteraad geeft op deze manier van werken een bevoorrechte positie aan een enkele projectontwikkelaar, wij noemen dit meestal concurrentie vervalsing!

De SP eist daarom ook dat dit college haar verzoeken tot beslotenheid in het vervolg goed onderbouwd met o.a. de concrete gevolgen die mogelijke openbaarheid met zich meebrengt. Wanneer de argumenten echter niet voldoende zijn, dan dient altijd in openbaarheid vergaderd te worden. De vergadering van afgelopen maandag had wat de SP betreft daarom ook gewoon in het openbaar kunnen gebeuren.

Namens de SP-fractie Geertruidenberg, Joris Klaassen

U bent hier