h

Coalitie snoert de raad het liefst de mond!

19 december 2006

Coalitie snoert de raad het liefst de mond!

Raamsdonksveer, 20 december, 2006, Vorige week hebben alle fractievoorzitters van de politieke partijen uit Geertruidenberg uitvoerig gediscussieerd over de lengte van raadsvergaderingen. Het verbaasd de SP echter dat bijna alle partijen graag zien dat de vergadertijden verkort worden. Volgens de SP gaat kwaliteit altijd boven kwantiteit, met andere woorden: We moeten niet gaan beknibbelen op de kwaliteit en de democratie de mond snoeren om de vergaderingen maar kort te kunnen houden!

De Socialistische Partij is absoluut geen vergaderpartij, maar we willen wel dat belangrijke zaken uitvoerig besproken kunnen worden. Zowel tijdens “gewone” raadsvergaderingen als tijdens de algemene beschouwingen (zoals deze in oktober zijn gehouden). De werkwijze van de SP hierin is dat er veel amendementen en moties door ons worden ingediend, wat niets anders inhoudt dan dat er aparte voorstellen worden gedaan om raadsbesluiten te wijzigen of aan te vullen. Sinds dat de SP in de gemeenteraad zit (vanaf maart 2006) is de hoeveelheid amendementen en moties dan ook meer dan verdubbeld. Dit betekent uiteraard dat er langer vergaderd moet worden om al deze voorstellen te kunnen bespreken en dat is maar goed ook.

Een veel gebruikt argument van de andere politieke partijen (met name de coalitie partijen: keerpunt ’74, PvdA, CDA en VVD) is dat de vergaderingen aantrekkelijk moeten worden voor het publiek en zo de kloof tussen burger en politiek kleiner gemaakt kan worden. Volgens de SP is dit onzin! Als deze partijen vinden dat ze te ver van de burger vandaan staan, dan moeten ze maar meer naar deze burger toegaan! Dit kan je doen door bezoeken aan de buurt, gesprekken met mensen, artikels in de media (zoals nu) of door simpelweg op straat aanwezig te zijn, ook buiten verkiezingstijd. Het is echter geen oplossing om in raadsvergaderingen mensen de mond te snoeren en zo de kwaliteit van een inhoudelijk debat te beperken, alleen maar om het allemaal wat flitsender en aantrekkelijker te maken. Bovendien, men zou de hand ook in eigen boezem kunnen steken, en de manier van spreken zelf wat aantrekkelijker kunnen maken.

Nogmaals, ik ben geen vergadertijger, en vergader ook niet voor mijn lol tot diep in de nacht. Maar als volksvertegenwoordiger ben je gekozen om de juiste keuzes te maken voor deze gemeente en daar moet soms gewoon lang en serieus over gediscussieerd worden. Het is het resultaat dat telt, niet de lengte van vergaderingen! En als mensen vinden dat het allemaal niet duidelijk is wat er op zo’n raadsvergadering gebeurt, u kunt altijd contact opnemen met de SP! Namens de SP-fractie: Joris Klaassen.

U bent hier