h

Succesvolle Kennismakingscursus

30 oktober 2007

Succesvolle Kennismakingscursus

De afgelopen periode heeft het landelijke scholingsteam van de SP, samen met de afdeling, op lokaal niveau, een 3-tal scholingsavonden georganiseerd. Het ging hier om de cursus “Politieke Basisvorming”. En we kunnen zeggen dat een heel succesvolle cursus is geweest. De reacties van de deelnemers was heel positief en ook de opkomst kunnen we zeer goed noemen. Naast de mensen die we regelmatig tegen komen bij onze aktiviteiten, konden we deze keer ook een aantal nieuwe gezichten verwelkomen.

De cursus bestond uit 3 avonden, waarbij op iedere avond een apart onderdeel werd besproken.
Op de eerste avond gingen we in vogelvlucht door de geschiedenis van de partij. Ook hebben we de tijd waarin de SP zich langzaam maar gestaag ontwikkelde bekeken en natuurlijk de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die toen speelden.

De tweede avond stond in het teken van visie en de ideologie (van de SP). Wat betekent het socialisme voor de SP? Wat is de visie van de SP op Nederland, Europa en de Wereld?
Verder hebben we de film “Staakt” bekeken over een staking in de Rotterdamse haven in de jaren '70. Een film die duidelijk maakt waar de SP voor staat, maar die ook aangeeft dat het af en toe lijkt dat er niet veel veranderd is. Toen waren we de enige die achter de stakers stonden en dat is ook nu nog zo.

De derde avond ging over de werkmethoden van de partij, het activisme en de methoden om de samenleving te veranderen, beter en socialer te maken. Waarom is de SP nog steeds die aktieve partij? Waarom staan we nog steeds op straat? Al deze vragen en nog veel meer is hierbij ter sprake gekomen.

Het doel van deze avonden was om geïnteresseerde leden meer informatie te geven over de SP, haar visie en organisatie en ik denk dat dit zeker gelukt is en gezien het succes van deze cursus zullen we in de toekomst zeker meer cursussen te gaan organiseren op een lokaal niveau. Ik hoop ook dan weer vele van jullie te zien.

John Ligtvoet,
Voorzitter afdeling Geertruidenberg.

U bent hier