h

afbraak minimabeleid, maar wel een half miljoen voor een feest ?

1 november 2007

afbraak minimabeleid, maar wel een half miljoen voor een feest ?

De coalitiepartijen PvdA, VVD, Keerpunt 74, CDA willen dat er € 500.000,-- (dat is ruim 1,1 miljoen gulden) besteed gaat worden aan festiviteiten wegens 800 jaar stadsrechten in het jaar 2013. Minstens € 250.000,-- moet opgehoest worden door de belastingbetaler. Niemand weet nog wat voor feest dat wordt, maar er moet wel minstens een half miljoen euro kosten. Zo staat dat in een amendement dat deze partijen hebben ingediend voor de behandeling op 1 november a. van de begroting 2008. De SP vraagt zich af wie er dan allemaal mee mogen eten en drinken ? Mogen de minima ook meedoen ?

Des te erger is dat het college van b. en w. - dat gesteund wordt door deze partijen - in 2008 wil beginnen met bezuinigingen op het et bestaande minimabeleid en de bijzondere bijstand. Men is nl. bang dat het gemeentelijk minimabeleid een aanzuigende werking zou kunnen hebben. Alsof mensen met een bijstandsminimum geld zouden hebben om naar de gemeente Geertruidenberg te verhuizen ?

Ook meent men dat de bijzondere bijstand beperkt moet worden vanwege de armoedeval. Daarmee wordt bedoeld dat mensen die een minimum-uitkering hebben en een baan krijgen met een laag salaris er niet op vooruit gaan (in de val blijven zitten) omdat men allerlei voordelen kan kwijtraken. Voordelen zoals bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau bijzondere bijstand, kwijtschelding belastingen en landelijk bijv. huurtoeslag. Als dit doorgezet wordt is de volgende stap natuurlijk een afschaffen of beperking van de gemeentelijke kwijtscheldingsregeling.

De SP is van mening dat het probleem van de armoedeval opgelost moet worden bijvoorbeeld door het verhogen van het minimumloon of door mensen een stevige financiële bonus te geven als zij werk vinden en deze af te bouwen naarmate men meer gaat verdienen. (Voor deze aanpak is vrij recent gekozen in o.a. de gemeente Lisse.)

Wat B en W. in Geertruidenberg doen is een typische VVD-oplossing: de armoedeval verkleinen door de armoede te vergroten. En dat alles onder de verantwoordelijkheid van een PvdA-wethouder Sociale Zaken. Onbegrijpelijk ! Met name de PvdA nemen wij het kwalijk dat zij bereid zijn voorstellen te steunen voor feestjes die een half miljoen euro mogen kosten en anderzijds blijkbaar accepteren dat het minimabeleid en bijzondere bijstand afgeschaft of ingeperkt gaan worden.
In het coalitieprogramma van het college staat vermeld: “Wij zullen er op toezien dat alle mogelijkheden die er zijn voor kwijtschelding en ondersteuning voor minima maximaal worden benut”. Of men dit nog steeds meent is nu maar zeer de vraag !

De SP zal in ieder geval tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november a.s. voorstellen om het huidige minimabeleid en de bijzondere bijstand onverkort te handhaven en er niet op te bezuinigen.

U bent hier