h

Hoe sociaal is de PvdA eigenlijk nog ?

23 november 2007

Hoe sociaal is de PvdA eigenlijk nog ?

“U draait en bent niet eerlijk!” dat is wat de SP vindt van de PvdA-fractie in Geertruidenberg. In de reactie van deze PvdA-fractie vorige week, op ons artikel
over afbraak van het minimabeleid en het feest van 500.000 euro, werd totaal niet ingegaan op onze argumenten. Dat is echter niet ongebruikelijk voor de PvdA-fractie. Men reageert wel vaker met grapjes, grollen en ongein op kritieke geluiden in de gemeenteraad en hoopt daarmee iedere keer weg te komen. Maar hoe sociaal is
deze PvdA eigenlijk nog in onze gemeente?

Laten we eens kijken naar enkele onderwerpen:
1. De PvdA wil laten onderzoeken of het minimabeleid een aanzuigende werking heeft en de bijzondere bijstand beperkt kan worden vanwege de armoedeval. Wanneer men dit wil gaan onderzoeken dan kan de conclusie getrokken worden dat men ook echt wil gaan korten op het minimabeleid. Alleen onderzoeken om er niks mee te doen zou immers complete geldverspilling zijn. De intenties staan nu gewoon in de begroting, die de PvdA heeft goedgekeurd. Sterker nog, de PvdA-fractie stemde tegen het voorstel van de SP om dit te schrappen.
2. De PvdA wilde in eerste instantie wel degelijk 40.000 euro bezuinigen op de bibliotheken en 500.000 euro uitgeven voor een feest, maar is op het laatste moment pas teruggefloten door de eigen achterban.
3. De PvdA Geertruidenberg stemde het afgelopen jaar tegen een voorstel van de SP om een kwijtscheldingsregeling voor kleine ondernemers met een minimum-inkomen. In een aantal gemeenten in Nederland is dit wel ingevoerd, de PvdA in die gemeenten was wel voor.
4. De PvdA stemde tegen een voorstel van de SP om mensen met een persoons-gebondenbudget (PGB) alle kosten (100%) voor huishoudelijke hulp te vergoeden. Deze mensen krijgen nu slechts 75% vergoed voor een alphahulp die 14,50 euro per uur kost. De PvdA vindt 11 euro per uur schijnbaar voldoende.
5. De wethouder van de PvdA stelt nu zelfs voor om deze 75% vergoeding maar zo te laten. Waardoor mensen die nu nog AWBZ-huishoudelijke hulp hebben per 1 januari 2008 nog veel minder geld vergoed krijgen.
6. De regeling langdurigheidstoeslag voor vele minima – zoals voor WAO-ers – is zo minimaal dat velen daarvoor niet in aanmerking komen. Ook dit heeft de SP proberen te verbeteren, echter zonder voldoende steun.
7. Veel mensen maken door onwetendheid of ingewikkeldheid geen gebruik van voorzieningen van de overheid; voor het idee voor een formulierenbrigade om mensen te helpen om gebruik te maken van mogelijkheden als huurtoeslag, zorgtoeslag, bijstand etc. kreeg de SP geen enkele steun van de PvdA.
8. De PvdA-wethouder heeft bijna een jaar lang het geld voor chronisch zieken en gehandicapten in de gemeentekas laten zitten voordat hij met voorstellen daarover kwam.
9. De Pvda-fractie heeft de verantwoordelijke bestuursvoorzitter van de WAVA (partijgenoot Oolhorst uit Oosterhout) steeds de hand boven het hoofd gehouden. Ook wethouder Handstede (wethouder 1999-2002), die verantwoordelijk was voor de start van het compleet mislukte commercieel avontuur met WAVA/!GO en de benoeming van directeur Vonk, was een PvdA wethouder.

Tot slot durft men ook nog eens te zeggen dat de SP geen bestuursverantwoordelijkheid durft te dragen, wat natuurlijk een belachelijke opmerking is. De SP heeft al ver voor de verkiezingen kenbaar gemaakt graag met de PvdA een college te willen vormen, maar is daarvoor nooit door de (grotere) PvdA fractie benaderd. Dat de PvdA het schijnbaar normaal vindt om met een rechtse VVD en het door hen ooit zo verfoeide Keerpunt-74 een coalitie te vormen die ook nog een a-sociaal beleid voert, vinden wij alleen maar een teken van slechte sociale verantwoordelijkheid richting de eigen kiezers. En zulk bedrog wil de SP nooit plegen, de verantwoording aan de kiezer en ons ideaal vinden wij toch iets belangrijker dan alleen maar het nemen van bestuursverantwoordelijkheid.

Namens de SP-fractie Geertruidenberg, Joris Klaassen en Piet de Peuter.
www.geertruidenberg.sp.nl / e-mail: geertruidenberg@sp.nl

U bent hier