h

SP: FOUTE BOEL MET HET SOCIAAL BELEID

6 mei 2008

SP: FOUTE BOEL MET HET SOCIAAL BELEID

Bijna drie maanden geleden verscheen het eindrapport van de gemeente Geertruidenberg over het verbeterplan van de afdeling sociale zaken. De conclusies van het rapport kwamen er- kort samengevat - op neer dat alles nu op orde was. Hier en daar moet nog wat geschaafd en geboetseerd worden, nog een enkele bijscholing hier en daar, maar alle aanvragen worden binnen de wettelijke termijnen op tijd afgewikkeld. Eigenlijk was dat de belangrijkste conclusie van het rapport: wij leveren onze produkten nu op tijd af. Maar over de wijze waarop dit gebeurt en over de kwaliteit van het afgeleverde werk en het beleid valt nog wel het een en ander op te merken. En dat gebeurt niet in dit rapport, dus zullen wij het b. en w. in het openbaar (zie hierna) wijzen op dingen die echt niet door de beugel kunnen.

Het sociaal beleid van de gemeente Geertruidenberg omvat ondermeer de WMO, de bijstandswet en de sociale werkvoorziening (WSW). In Den Haag doet men op dit moment af en toe zijn best omhet kabinet Balkenende nog een sociaal gezicht te geven. Zo liggen er wetsvoorstellen om de armoede onder uitkeringsgerechtigden en gezinnen met kinderen aan te pakken. Maar in Geertruidenberg is men aan het onderzoeken hoe op het minimabeleid, de bijzondere bijstand en de witgoedregelingbezuinigd kan worden (zie begroting 2008en WMO-beleidsplan). Op de twee-jaarlijkse lijst van gemeenten met een fatsoenlijk sociaal beleid - opgesteld door de FNV - is Geertruidenberg in 2008 naar beneden geduikeld.Zo hebben de vakbonden, werkgevers, CWI en de Vereniging van Med. Gemeenten (VNG) uitdrukkelijk afgesproken datmensen zo snel mogelijk aan hetb werk moeten kunnen in een normale reguliere baan: lapmiddelen als "work-first" mogen niet langer als een 1/2 jaar duren. In Geertruidenberg duurt dat gewoon veel langer. Voorstellen van de SP om te zorgen voor een baangarantie voor o.a. jongeren(bij de gemeente of gesubsidieerde instellingen) met een baan met toekomst worden door vrijjwel de complete gemeenteraad weggestemd (voor: SP en GroenLinks / tegen:PvdA, VVD en de rest).
Ongeveer 100 werknemers in dienst van !GO BV (een gemeentelijke onderneming, onderdeel van de WAVA)hebben drie jaar langin het geheel geen loonsverhoging gekregen en zijn er daardoor bijna 10% in koopkracht op achtyeruit gegaan. Een voorstel van de SP om dit via een eenmalige uitkering recht te trekken (eenmalige kosten enkele 10.000-en euro's op een begroting van 30 miljoen) wordt weggestemd door de meerderheid: tegen o.a. PvdA en VVD. Merkwaardig genoeg hebben deze en andere partijen wel ingestemd met een salarisverhoging voor zichzelf, zoals men dat in Den Haag ook doet.
Bij de invoering van de WMO is uitdrukkelijk afgesproken dat mensen die overgaan van de AWBZ naar de WMO er niet op zullen gaan. Maar de SP ontvangt klachten dat dit dus wel gebeurt. Voorbeeld: in 2007 heeft een gezin2 uren huishoudelijke hulp per week(HV-2). Vanaf 1 januari 2008 blijft diezelfde huishoudelijke hulp van2 uren bestaan, het inkomen en degezinssamenstelling etc.is niet veranderd. Mmaardeeigen bijdrage stijgt met bijna 85%. Inplaats van de gebruikelijk € 12,-- per uur, rekent de gemeente nu € 22,-- per uur. In plaats van maandelijks € 96,-- bedragen de kosten nu maar liefst € 176,--. En dat is ook nog een in strijd met het gemeentrelijkBesluit WMO.Beste b. en w. en raadsleden: kijkt u maar eens naar artikel3.2 van dit besluit.De SP heeft de betreffende personen advies gegeven om een bezwaarschrift in te dienen.
Ander voorbeeld: iemand vraagt een bijstandsuitkering aan omdat de ex-partner het vertikt om de o.a. de kinderalimentatie te betalen. Sinds bijna een jaar bestaat er dankzij de SP een fatsoenlijke gemeentelijk voorschotregeling om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigden nog verder in de problemen komen. Maar - ondanks een vraag daarover - wordtgeen voorschot uitbetaald of aangeboden, terwijl de gemeente daartoe wel verplicht is. Na eindeloos gepraat en geschrijf is het nog goed gekomen met dat voorschot. Vervolgens wordt de definitieve uitkering foutief vastgesteld op basis van een berekening, die een kind van de eerste basisschool nog beter zou doen.
Laatste voorbeeld: iemand moet na een ziekenhuisopname van drie maanden en een zware operatie gedurende een periode van ruim een half jaar verblijven in een revalidatiecentrum. Dit alles is bijsociale zaken bekend. Als men langer dan 3 maanden elders verblijft - niet in de eigen woning - dan moet de normale bijstandsuitkering worden verlaagd en krijgt men alleen zak- en kleedgeld. Voor de kosten met betrekking tot de woning kan men dan bijzondere bijstand krijgen (huur, gas, licht, water etc.). Terwijl men dat bij de gemeente allemaal weet, blijft men nog 4 maanden lang de gewone bijstanddoorbetalen. Tot men de fout in de gaten krijgt en de persoon in kwestie een rekening stuurt: € 2.000,-- terugbetalen. Je schrikt je lam natuurlijk en advies gevraagd. De zaak is inmiddels grotendels opgelost, afgezien weer van enkele rekenfoutenvan b. en w., maar dat is niet ongebruikelijk.
Dit is nog maar een greep uit een aantal zaken die wij deafgelopen maanden tegen kwamen.
SP Geertruidenberg/ Piet de Peuter

U bent hier