h

SP: IS ER EEN STAATSGREEP GEPLEEGD IN GEERTRUIDENBERG ?

27 april 2009

SP: IS ER EEN STAATSGREEP GEPLEEGD IN GEERTRUIDENBERG ?

Wie is er eigenlijk de baas in de gemeente Geertruidenberg ? Het lijkt alsof dit niet de Gemeenteraad is, maar projectontwikkelaars zoals Woningbouwstichting Geertruidenberg (WSG) en Woningbouwvereniging Volksbelang. In de afgelopen jaren heeft het college van Burgemeester en Wethouders steeds meer invloed en macht afgegeven aan de niet-democratische woningcorporaties. De SP maakt zich grote zorgen over deze “stille staatsgreep” in de gemeente.

In de afgelopen jaren zijn er al diverse initiatieven van Volksbelang en de WSG zonder enige schroom toegestaan en uitgevoerd door het College van B&W en de coalitiepartijen. Volksbelang sloopte de woningen aan het Blok, kocht Jachthaven de Meerpaal om er woningen te gaan bouwen, kwam met plannen om de flats in de Lindonklaan op te hogen en wilde de hele Boterpolder met de grond gelijk maken.

De WSG bezit zo’n beetje het halve grondoppervlak van de gemeente, komt met plannen om samen met de nieuwbouw van de Riethorst ook nog eens extra huizen achter de Koestraat te bouwen en wil tevens de wijk Zoutmanstraat slopen. Daarnaast zorgt het initiatief van de WSG om buurthuis de Haven te slopen ervoor dat de gemeente minstens 50.000 euro aan extra kosten erbij krijgt. Door de verkoop en sloop van het nog maar 25 jaar oude buurthuis zullen de huidige gebruikers commerciële tarieven moeten gaan betalen en moet de bibliotheek verplaatst worden. Deze uitverkoop van publieke middelen gaat de gemeente zelfs nog extra geld kosten; de hogere huren moeten gesubsidieerd worden en de verhuiskosten van de bibliotheek gaan zeker 50.000 euro bedragen.

Dankzij het verzet van de bewoners van Boterpolder en de SP is de Boterpolder voor het grootste deel (op 20 woningen na) bespaard gebleven. Het plan voor ophoging van de flats aan de Lindonklaan is gelukkig van baan. Ook het verzet van de booteigenaren in jachthaven de Meerpaal lijkt haar vruchten af te werpen, het ziet er naar uit dat de plannen van Volksbelang voor nieuwbouw niet door dreigen te gaan. Voor de nieuwbouwplannen achter de Riethorst is het nog wat onzekerder, de SP is bang dat de WSG binnenkort wel weer een nieuwe poging zal gaan wagen.

Zonder twijfel zijn het slechte plannen van de corporaties. De SP maakt zich echter nog meer zorgen over het feit dat het College van B&W en de huidige coalitie partijen het allemaal zomaar toelaten. De huidige wethouder van Onzenoort heeft inmiddels al diverse plannen van de WSG en Volksbelang, zonder enige verandering, direct voorgedragen aan de Gemeenteraad. In plaats van wat ruggengraat te tonen en de woningcorporaties te wijzen op de onwenselijkheid van de plannen, wordt een plan juist door de Wethouder verdedigd in de gemeenteraad!

De oorspronkelijke plannen voor verzorgingstehuis de Riethorst (inclusief de extra bouw- en sloopplannen) werden door de Wethouder en de Keerpunt ’74 fractie nog verwelkomt als een “prachtig plan”. Pas nadat de hele omgeving in opstand was gekomen ging men de plannen aanpassen. De plannen voor Buurthuis de Haven werden eerst twee jaar verzwegen en alsnog dit jaar door een kleine meerderheid goedgekeurd. De 850 ingezamelde handtekeningen tegen deze plannen zouden hier toch verandering in moeten brengen vindt de SP.

De SP verdenkt Keerpunt ’74 ervan dat ze de woningcorporaties een kleine staatsgreep hebben laten plegen in de gemeente! De afgelopen 12 jaar heeft Keerpunt ’74 bijna onafgebroken een Wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting geleverd, precies de wethouder die tegenwicht zou moeten bieden tegen de megalomane plannen van projectontwikkelaren. Fractievoorzitter Heesters van Keerpunt ‘74 mag dan iedere keer roepen dat de WSG zulke geweldige dingen doet voor de gemeenschap, ondertussen wordt de Gemeenteraad (en de bevolking) wel bedolven onder een berg van onwenselijke nieuwbouwplannen! Plannen die zijn eigen wethouder en zijn eigen fractie keer op keer goedkeuren!

SP-Geertruidenberg

U bent hier