h

UITNODIGING

27 april 2009

UITNODIGING

FILMAVOND OP DE ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST OP DINSDAG

5 MEI 2009 OM 20.00 U. IN BUURTHUIS DE SCHELF IN RAAMSDONKSVEERT

Beste leden,

Elke kwartaal organiseert het bestuur van de SP-Afdeling Geertruidenberg e.o.

een bijeenkomst voor alle leden om toch zoveel mogelijk kontakt met elkaar te

houden en om de betrokkenheid bij de SP te vergroten.

Buurthuis De Schelf is in de wijk Hooipolder in Raamsdonksveer: het adres

is Burgemeester Krijgsmangeerde nr. 46. Het is gelegen direct naast het

winkelcentrum (parkeerterrein). Telefoonummer Buurthuis is 0162 - 52 15 26.

OVERZICHT VAN DE AVOND

1. Enkele mededelingen vanuit het bestuur 20.00 uur

2. Film: Iraq for sale (Iraq in de uitverkoop) * 20.10 uur

3. Voor wie dat wil: napraten 21.30 uur

Met vriendelijke groet en tot ziens op 5 mei a.s.,

namens het bestuur,

Piet de Peuter (voorzitter)

Haven 75-a

4931 AE Geertruidenberg

tel. 06 - 4815 40 48

* Over de film (Nederlands ondertiteld)

De oorlog in Irak betekent een miljardenbusiness voor prive-bedrijven die goederen en

diensten leveren aan de Amerikaanse troepen. Het vertelt verhalen van Amerikaanse

soldaten, weduwen en kinderen, die het slachtoffer zijn geworden van de winstgevende

business van die bedrijven.

Werknemers van bedrijven als Blackwater, Halliburton / KBR en CACI verwijten hun

werkgevers dat ze gigantische winsten maken ten koste van het welzijn en de levens

van hun eigen mensen.

Soldaten getuigen dat de kwaliteit van het oorlogsmaterieel ondergeschikt is gemaakt

aan het maken van winst. En de Amerikaanse regering: die laat alles maar gebeuren,

waardoor de bedrijven meestal ongestraft blijven. Als regisseur Robert Greenwald de

betrokken bedrijven om een reactie vraagt, kiezen die ervoor om geen commentaar te

geven en hullen zich in stilzwijgen.

De film onthult wat er gebeurt met gewone burgers als bedrijven ten oorlog trekken.

U bent hier