h

Conferentie op 26 mei a.s. over “Een Betere wereld begint in Geertruidenberg”

17 mei 2009

Conferentie op 26 mei a.s. over “Een Betere wereld begint in Geertruidenberg”


Op dinsdag 26 mei a.s. om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur is er al koffie) is er een (werk)conferentie over “Een betere wereld begint in Geertruidenberg”. Deze openbare bijeenkomst – waarop iedereen welkom is - wordt gehouden in het Dongemondcollege, Collegeweg 1 te Raamsdonksveer.

In het jaar 2000 werd in VN-verband extra aandacht besteed aan een aantal grote problemen in de wereld. Regeringsleiders hebben daarna een aantal doelen vastgesteld die uiterlijk in 2015 gehaald zouden moeten worden. Deze doelen betreffen onder meer: een duurzame economie en milieu, bestrijding van armoede, vrouwen-emancipatie, etc. De vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) heeft toen het initiatief genomen om ook op gemeentelijk niveau een bijdrage te gaan leveren aan het tot stand komen van deze doelen. Inmiddels zijn ruim 100 gemeenten “Milleniumgemeente” geworden. Ongeveer een half jaar geleden heeft de gemeenteraad ook de gemeente Geertruidenberg uitgeroepen tot Milleniumgemeente. Voor meer informatie verwijs ik naar de web-site: www.milleniumgemeente.nl.

Daarna is een werkgroep bestaande uit gemeenteraadsleden van diverse partijen opgericht. Twee namen mogen zeker genoemd worden: de werkgroep staat onder bezielende leiding van Nelly Frolich (initiatiefneemster) en Karen Millenaar (griffier gemeenteraad). Deze raadswerkgroep heeft zich ten doel gesteld om bekendheid te gaan geven aan de milleniumdoelstellingen en om ervoor te zorgen dat dit een definitief vervolg krijgt. Dit bijvoorbeeld door oprichting van een definitieve werkgroep / platform dat ervoor moet zorgen dat de doelen de komende jaren steeds meer onder de aandacht van de bevolking worden gebracht.

Tijdens de conferentie zal – na enkele inleidingen – vrijblijvend in kleine groepjes gesproken worden over:

a. de doelen van een Millenium gemeente en over

b. de manier waarop hieraan in Geertruidenberg de komende jaren vorm gegeven kan worden.

Voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Je mag je daarom – niet verplicht, want je bent altijd welkom – van tevoren aanmelden bij Karen Millenaar: telefonisch (0162-) 579 508 of per e-mail: K.Millenaar@geertruidenberg.nl.

Ik nodig dan ook iedereen uit om deze conferentie te bezoeken en zijn / haar bijdrage eraan te leveren. Socialisten zijn immers niet alleen nationaal gericht, maar hebben uitdrukkelijk ook aandacht voor de noden en problemen in andere delen van de wereld buiten Nederland.

Piet de Peuter, lid raadswerkgroep Milleniumgemeente

U bent hier