h

College is de menselijke maat totaal kwijt!

28 oktober 2009

College is de menselijke maat totaal kwijt!

Komende zaterdag (31 oktober) zijn de algemene beschouwingen van de gemeente Geertruidenberg. De SP vindt dat de menselijke maat totaal zoek is bij dit college en zal tijdens deze algemene beschouwing voorstellen doen om de begroting voor 2010 weer wat menselijker te maken. Hieronder vindt u al een voorproefje op deze algemene beschouwingen van de Socialistische Partij en de voorstellen die wij doen om het beleid in de gemeente weer wat duidelijker, democratischer en socialer te krijgen.


Het is crisistijd, en dan heeft de overheid een belangrijke rol voor de samenleving. De SP is van mening dat tijdens een economische crisis de overheid de economie moet stimuleren door investeringen te doen en het sociale vangnet moet zijn voor al die mensen die als gevolg van deze crisis bijvoorbeeld zonder werk komen te staan. Geen van deze zaken worden goed geregeld door het college van Keerpunt 74, PvdA, CDA en VVD.

We hebben de afgelopen jaren juist een toenemende mate van onrust zien ontstaan als gevolg van grootschalige bouwprojecten, slechte communicatie en de rommelige uitvoering van wetten en regels. Kortom, het weinige wat dit college al gedaan heeft de afgelopen jaren, deden ze ook nog eens beroerd!

De ontwikkeling van het centrum van Raamsdonksveer is nu al bijna twee jaar uitgesteld, en een definitief plan heeft men nog steeds niet kunnen opstellen. En ook plannen voor de sportvelden hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de voetbal verenigingen, die drie jaar geleden nog gezamenlijk voor hun belangen opkwamen, nu lijnrecht tegenover elkaar staan.

Over deze willekeurige misstanden wordt met geen woord gerept in de begroting van 2010. Een financiële crisis heeft het college misschien in haar greep gekregen, over de oplossing durven de wethouders en burgemeester geen besluit te nemen. Met slechts een boekhoudkundige kunstgreep wordt alleen het jaar 2010 sluitend gemaakt. De echte bezuinigingen stelt men wel voor, maar de beslissing erover schuift men liever op het bordje van een volgend college. Wat moeten de inwoners van deze gemeente daar eigenlijk wel niet van denken?

Buiten dat de bezuinigingsvoorstellen van dit college voorstellen zijn om op bijvoorbeeld de zorg en jongerenwerk te bezuinigen, staat ook nog eens vol met tegenstrijdigheden! Men stelt voor de hondenbelasting te verhogen en tegelijkertijd te bezuinigen op de dierenbescherming. Er wordt voorgesteld de huur van de bibliotheek te verhogen en aan de andere kant wil men gaan bezuinigen op de bibliotheken!

De SP zal tijdens de algemene beschouwingen van 31 oktober voorstellen dat dit college en de coalitie maar eens met de billen bloot gaan. Als men vindt dat er bezuinigd moet worden, dan hoort men ook daad bij woord te voegen en de kiezer te laten zien wat ze waard zijn!

Wat zal de SP nog meer proberen te veranderen? Ten eerste: De SP roept al jaren dat het huidige economische systeem een asociaal, corrupt systeem is. Jammergenoeg komt men pas tot inkeer op het moment dat het kaartenhuis aan het instorten is en vooral de mensen aan de onderkant hier de dupe van moeten worden. Een belangrijk voorbeeld is de Wet Maatschappelijke ondersteuning (de WMO). Het college stelt voor om op deze, vooral voor ouderen, belangrijke voorziening te bezuinigen, alleen maar omdat de landelijke overheid de rekening (van al die steun aan de banken) bij de gemeente neerlegt. De SP zal daarom een voorstel indienen om de toekomstige bezuinigingen niet ons zorgsysteem te laten treffen.

Ten tweede: Al vanaf het moment dat de SP in de gemeenteraad is gekomen, roepen wij dat er meer aandacht moet zijn voor de woningzoekenden op de sociale woningmarkt. Starters komen nog steeds moeilijk aan huis en huurders moeten jaren wachten op een geschikte woning.

De SP heeft succesvol de sloop van de Boterpolder tegen kunnen houden, daar zijn we trots op. Fatsoenlijke betaalbare woningen zijn behouden voor deze gemeente en nog opgeknapt ook! De SP heeft de ontwikkeling van diverse starterswoningen van harte gesteund, eindelijk weer nieuwbouw van betaalbare woningen, niets dan lof daarover. Maar met ongeveer 100 betaalbare woningen zijn we er nog lang niet. Vooral als daar 800 nieuwe, dure woningen tegenover staan. Dure woningen waarvan er veel nog niet eens verkocht zijn. De SP wil daarom de volgende stap graag zetten voor een betere en socialere woonruimteverdeling en zal een voorstel doen waarbij het aandeel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (tot 225.000 euro) zal moeten toenemen.

Voor meer over onze voorstellen, kunt altijd komen kijken naar de algemene beschouwingen op zaterdag 31 oktober in het gemeentehuis (vanaf 9 uur s’ochtends). Veel steun verwachten wij al niet meer van de andere politieke partijen, maar we hopen wel op uw steun!

Joris Klaassen, fractievoorzitter SP Geertruidenberg

U bent hier