h

Bouw voor de mensen, niet voor de centen.

20 januari 2010

Bouw voor de mensen, niet voor de centen.

In december heeft de SP afdeling Geertruidenberg haar verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen van 2010 vastgesteld. De komende weken zal de SP de verschillende hoofdstukken en speerpunten uit dit programma aan u voorstellen. Deze week deel 2: “Volkshuisvesting”.

De tijden van bouwen zijn nu ver voorbij in de gemeente. Nu de Pilotperiode "bouwen binnen strakke contouren" is afgelopen, de kredietcrisis zijn uitwerking op de woningmarkt heeft gekregen en ook de burgers steeds ongeruster zijn geworden over de mate waarin dit huidige college de gemeente wil gaan volbouwen, is het tijd voor een pas op de plaats. De komende vier jaar wil de SP de aandacht verleggen van stenen naar mensen. Niet de grote nieuwbouwprojecten maar de bestaande buurten moeten de aandacht gaan krijgen. Door nauwgezetter met de woningcorporaties en inwoners samen te werken zal het aandeel sociale huurwoningen waar nodig verhoogd moeten worden maar vooral in stand gehouden dienen te worden. Sociale voorzieningen horen op peil gebracht te worden en achterstallig onderhoud en renovaties aan oude huurwoningen moet zo snel mogelijk uitgevoerd gaan worden.

De huidige woonvisie die deze gemeente hanteert werkt volgens de SP niet. Hij wordt eenzijdig door de woningcorporaties en makelaars beïnvloed en heeft geen enkele status bij bouwprojecten. In 2010 zal een nieuwe woonvisie opgesteld moeten worden waarin de Burgers en belangenverenigingen een groter aandeel hebben. Ook zal de gemeente strikter nieuwe plannen moeten gaan toetsen aan de hand van deze Woonvisie. Het aandeel sociale huurwoningen en goedkopere starterswoningen moet omhoog in de woonvisie. Dit moet o.a. gerealiseerd worden door het afsluiten van een convenant met de WSG en Volksbelang. Zo kunnen we voorkomen dat er niet nog meer sociale huurwoningen worden verkocht.

Door de inwoners van Raamsdonk is al hard en enthousiast gewerkt aan de een plan voor verbetering van de leefbaarheid in Raamsdonk. Ook het verzet van de bewoners tegen het inruilen van boerderijen door nieuwbouw huizen is bij de SP duidelijk aangekomen. Voor de SP is uitplaatsing van boerderijen geen noodzaak en al helemaal niet de nieuwbouwplannen die daarvoor nodig zijn. De gemeente hoort in 2010 van start te gaan met het verbeteren van de leefbaarheid in Raamsdonk, samen met de bewoners en eventueel woningcorporatie Volksbelang.

U bent hier