h

SP: VRACHTWAGENS EN DOORGAAND VERKEER WEG UIT ALLE WIJKEN

31 januari 2010

SP: VRACHTWAGENS EN DOORGAAND VERKEER WEG UIT ALLE WIJKEN

In de raadsvergadering van de gemeente Geertruidenberg is vorige week een voorstelaangenomen om het vrachtwagenverkeer te weren uit alle wijken - zoals ook Sandoel - Boterpolder - Centrum in Raamsdonksveer: dus niet alleen op de Stationsweg in Geertruidenberg. Partij Keerpunt-74 had een heel eenzijdig voorstel ingediend om al het vrachtwagenverkeer te weren van de Stationsweg in de kern Geertruidenberg. Maar deze partij hield weeralleen maar rekening met de kern / het stadjeGeertruidenberg en niet met het algemeen belang van alle inwoners. Dat voorstel zou betekenen dat het vrachtwagenverkeervanaf de West-tangent / Monnikenweg bijvoorbeeld via de Kasteellaan door het Sandoel / Nieuw-Sandoel en Boterpolder zou rijden en zo eventueel ook door het Centrum van Raamsdonksveer.

SP: VRACHTWAGENS EN DOORGAAND VERKEER WEG UIT ALLE WIJKEN

Het SP-voorstel - dat is aangenomen - zorgt ervoor dat alle wegen vanaf de West-tangent / Monnikenweg niet als sluiproute gebruikt kunnen worden door vrachtwagens. Volgens het aangenomen SP-voorstel moet er nu dus ook tegelijkertijd een verbod komen voor vrachtwagens op al die andere wegen, die als sluiproute gebruikt kunnen worden vanaf de West-tangent / Monnikenweg. Uitsluitend en alleen voor bestemmingsverkeer moet een uitzondering gemaakt worden, maar dat is logisch. Dat betekent dat voor de bevoorrading van onder andere winkels er altijd enige overlast zal blijven, maar dat is niet te voorkomen. Voordat de nieuwe verkeersmaatregelen definitief ingevoerd worden, moet deze trouwens eerst 6 weken ter inzage gelegd worden voor de bewoners en kan men eventueel bezwaren indienen bij de gemeente.
Eigenlijk vindt de SP dat niet alleen vrachtwagens, maar alle doorgaand verkeer de wijken uit moet. Verkeer dat niets in een wijk te zoeken heeft moetzoveel mogelijk via andere routesbuiten de woonwijken omgeleid worden. Dit kan bijvoorbeeld door alle woonwijken zoveel mogelijk in te richtenals 30-kilometer-zones, waar rustig wonen mogelijk is en kinderen veilig kunnen spelen. Daardoor kunnen er meer veilige speelgelegenheden / trapveldjes komen voor onzekinderen.Maak daarom de SP sterker met de verkiezingen op 3 maart aanstaande.
Voor informatie of wordt SP-lid: www.geertruidenberg.sp.nl of mail: geertruidenberg@sp.nl

U bent hier