h

Verkiezingsprogramma SP is gereed!

6 januari 2010

Verkiezingsprogramma SP is gereed!

Deel 1: De mens staat centraal in de gemeente

In december heeft de SP afdeling Geertruidenberg haar verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen van 2010 vastgesteld. De komende weken zal de SP de verschillende hoofdstukken en speerpunten uit dit programma aan u voorstellen, o.a. via artikels in de Langstraat. Deze week deel 1: “de mens staat centraal”.

Het meest belangrijk voor de SP is dat de mens centraal staat in de gemeente Geertruidenberg. Gemeenteraadspolitiek gaat te veel over begrotingen, budgetten, nota's en visies, terwijl de inwoners van de gemeente vaak te laat of helemaal niet worden gevraagd wat zij nu eigenlijk willen. De SP vindt dat de mens centraal moet staan, niet alleen in een politiek programma, maar ook in de actuele werkwijze van de gemeente, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van nieuw beleid of nieuwe bouwontwikkelingen.

Om te zorgen dat de wensen en ervaringen van de mensen uit de buurt, wijk of straat ook echt gehoord worden vindt de SP dat het huidige Wijk en Buurtbeheer verder uitgewerkt moet worden. Er zullen wijkraden opgezet moeten worden waarin elke inwoner van de gemeente deel kan nemen. Om zo haar wensen te ventileren, ideën voor nieuwe ontwikkelingen voor te stellen of te besluiten over het groenonderhoud in zijn of haar straat.

Momenteel wordt nog veel ruimtelijk beleid ontwikkeld voordat bewoners geraadpleegd worden. De SP wil het een vereiste maken dat bij alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente vooraf gesproken wordt met de omwonenden en belanghebbenden, zij moeten ook regelmatig worden ingelicht over de stand van zaken. Op deze manier krijgen de mensen ook echt inspraak in het gemeentelijk beleid.

Een stem op de SP op 3 maart is daarom ook een stem op een partij die niet de bakstenen of het asfalt, maar juist de mensen in onze gemeente centraal zet. Zo kiest u voor een partij die niet de mensen zal vertellen wat goed voor hun buurt is, maar een partij die zal luisteren naar wat de mensen het beste voor hun buurt vinden.

U bent hier