h

RECHTSE COALITIE ZONDER PROGRAMMA IN GEERTRUIDENBERG ?

29 maart 2010

RECHTSE COALITIE ZONDER PROGRAMMA IN GEERTRUIDENBERG ?

Het meest opvallende aan de coalitievorming in de gemeente Geertruidenberg is toch wel het laatste nieuws dat de namen van de beoogde wethouders bekend zijn, die ook nog eens het regeerprogramma gaan schrijven. Dat is ook de reden voor de titel van dit artikel.

Zoals blijkt uit alle berichten staat niet het beleid of het regeerprogramma centraal maar vooral wie het met wie doet en welke poppetjes ingezet gaan worden. Je moet het toch eerst eens worden over het beleid en programma voordat je toekomt aan wie wethouder zal worden. De drang om toch vooral wethouder te willen worden en persoonlijke ambitie hebben het dus gewonnen van een ordentelijke coalitievorming. Er moet toch eerst een programma zijn voor dat men daar als wethouder zijn naam aan wil verbinden ? Wellicht zal men zeggen dat het vertrouwen in elkaar zo groot is, dat in dit geval de wereld wel even op zijn kop gezet mag worden en van een logische gang van zaken kan worden afgeweken. De vraag blijft of dit nu de vernieuwende politiek is die met de mond beleden werd door Albert Smit (U3K / VVD). Want het regeerprogramma moet nog geschreven worden. Merkwaardig is ook dat de beoogde wethouders dit regeerprogramma gaan schrijven. Natuurlijk zullen de fracties dat moeten goedkeuren, maar ik vermoed zomaar dat ze dat heel soepel zullen doen vanwege het zogenaamd grote vertrouwen dat men zal hebben in deze “goede club” (citaat van Pieter Voragen). Deze gang van zaken is zo merkwaardig omdat hierdoor het dualisme tussen gemeenteraad en b. en w. op voorhand behoorlijk ondermijnd wordt. Het initiatief voor het schrijven van een regeerprogramma behoort te liggen bij de raadsfracties. Na vaststelling van het programma door de fracties kunnen beoogde wethouders aangeven of ze ermee aan de slag willen. Dat zou de meest logische en democratische gang van zaken zijn.
De termen “links” en “rechts” zouden tegenwoordig niet meer gebruikt mogen worden. Maar ik ben toch zo eigenwijs om dat wel te doen. Linkse partijen als de SP zijn partijen die opkomen voor solidariteit met, rechtvaardigheid voor en gelijkwaardige behandeling van alle mensen. In de praktijk betekent dit dat vooral opgekomen zal worden voor mensen die het minst weerbaar zijn in deze maatschappij. Dat kan betekenen dat sommige zaken veranderd moeten worden of afgeschaft, maar andere juist in stand gehouden moeten worden. De nu in de maak zijnde coalitie kan rechts genoemd worden omdat het allemaal gaat om partijen die soms “links” praten, maar over het algemeen “rechts” doen of zelfs niets doen, dan wel de problemen afschuiven richting het ambtelijk apparaat of de kiezers zelf. De politieke leiders – op een na - vinden de gemeenteraad niet belangrijk genoeg om daar in zitten en van daaruit de macht te controleren. En twee van de kandidaat-wethouders (Smit en Van den Belt) zijn lid van / afkomstig uit de VVD. Van den Belt is notabene naar voren geschoven door Joop Heesters omdat de man een financieel expert zou zijn. Daar is niets mis mee, maar we weten toch allemaal dat liberalen vooral en uitsluitend naar het huishoudboekje willen kijken en meestal de praktisch gevolgen voor gewone mensen in al hun ijver uit het oog verliezen.
Het wachten is nu op het coalitieprogramma, maar papier is geduldig en het gaat natuurlijk om de politieke praktijk. Het vorige coalitieprogramma schreef bijvoorbeeld heel veel moois over een jongerencentrum wat toch geen jongerencentrum was, over sociale woningbouw en niet zomaar woningen slopen, over sociaal beleid en re-integratie van werkloze mensen, over kansen voor kleine ondernemers etc. We weten wat daarvan allemaal terecht is gekomen: NIETS !
Piet de Peuter, voorzitter

U bent hier