h

UITSLAG VERKIEZINGEN: 0PSTAP OF AFGANG ?

4 maart 2010

UITSLAG VERKIEZINGEN: 0PSTAP OF AFGANG ?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Op de eerste plaats bedank ik iedereen onze actieve leden voor hun inzet en de kiezers die ons trouw zijn gebleven. Helaas, in de gemeente Geertruidenberg heeft de SP het minder goed gedaan dan verwacht. Bijna was het gelukt twee zetels vast te houden. Bij de verdeling van de restzetels hadden we enorme pech.

Voor de verdeling van de restzetels wordt gekeken wat het gemiddelde aantal stemmen van een partij is als deze een zetel extra krijgt. Er waren 4 restzetels te verdelen. De 4e restzetel ging naar de VVD: hun gemiddeld per zetel werd daardoor 357 stemmen. Het gemiddeld voor de SP bij een 2e zetel zou zijn geweest: 351 stemmen. Dus pakten wij er net naast. Hadden wij 7 stemmen meer behaald of had de VVD er 4 minder gehaald en wij 4 meer, dan hadden we nu 2 zetels. Dus, echt elke stem telt. Als we de uitslag gewoon precies uitrekenen dan krijg je de volgendezetelverdeling: KP-74: 3,4 – U3K: 3,3 – CDA: 3,9 – PS: 2,5 – PvdA: 2 – GL: 1,8 – VVD: 1,7 – SP: 1,5. De SP+GL: 3,3 zetels.

Wat is de oorzaak van het verlies. In heel het land (bij ong. 75% van de afdelingen) heeft de SP verloren. Onderzoek van de Universiteit van Groningen wijst uit dat SP en CDA vooral verloren hebben doordat mensen die eerder op deze partijen stemden veel meer zijn thuis gebleven dan andere kiezers. Jan Marijnissen wees daar gisterenavond op de tv al op. Zeer waarschijnlijk is dit ook voor ons in Geertruidenberg de belangrijkste oorzaak van het verlies. Hoe dan ook, wij zijn onderdeel van een landelijke partij en dan heb je daar altijd last of gemak van: vier jaar geleden hadden we er gemak van., maar nu dus niet. Dat de PvdA uit de regering is gestapt heeft ons natuurlijk ook stemmen gekost. Wouter had zijn rug recht gehouden, zeggen ze nu bij de PvdA. Niemand bij deze partij praat nog over alle keren dat hij zijn rug niet recht hield (JSF, AOW, 1e verlenging troepen in Afghanistan, geen aanpak salarissen bankiers, maar wel de banken spekken, bevoegdheden voor deurwaarders om mensen in armoede nog meer geld af te kunnen pakken etc.).

Een vergelijking van de verkiezingsuitslag op wijkniveau met 2006 is erg lastig geworden. Veel mensen zijn gaan stemmen op een ander stembureau dan 4 jaar geleden omdat men nu de vrije keus had om te stemmen in welk stembureau in de gemeente dan ook. Opvallend is wel dat in de wijk Sandoel wij het beter gedaan lijken te hebben als in andere wijken. Daar was de handtekeningen-actie voor behoud van de supermarkt Boterpolder. Of dit echt zo is, is niet helemaal zeker. Mensen die Sportcentrum Van Drunen bezochten – waar ook een stembureau was – gingen daar stemmen. Daarbij waren vele mensen die niet in het Sandoel wonen.

Los van dit alles. We hebben een raadszetel minder en dus een scheepstoeter minder. Maar we zijn nog steeds aanwezig in de gemeenteraad. Dat is niet zaligmakend want bij de SP moeten actie en fractie hand in hand gaan en is de gemeenteraad vooral het toneel waarop wij onze kunsten /acties tentoonstellen. Dat neemt niet weg dat ook het raadswerk serieus gedaan moet worden, anders hadden we niet aan de verkiezingen moeten meedoen. En er is genoeg werk aan de winkel want de meerderheid van de gemeenteraad bestaat nu uit rechtse partijen en er komen grote bezuinigingen aan. Links – ik reken met enige tegenzin de PvdA daarbij – heeft nog maar 5 zetels in een raad van 19. De komende weken ga ik met enkele mensen binnen het bestuur het actieprogramma uitwerken voor 2010. Dat zullen we presenteren in de algemene ledenvergadering. Het is hoopgevend dat een dag na de verkiezingen al 2 mensen zich hebben gemeld om actief te worden voor de afdeling.

We hebben wat schrammen opgelopen, maar het is geen afgang, maar een opstap voor de toekomst.

Geertruidenberg, 4 maart 2010
Piet de Peuter, voorzitter

U bent hier