h

ZUM KOTZEN........

3 oktober 2010

ZUM KOTZEN........

De titel boven dit artikel is in het Duits. De reden daarvoor is dat ik het “Zum Kotzen” vind wat er nu allemaal gebeurt. Het lijkt gevaarlijk om vergelijkingen te trekken met gebeurtenissen uit het verleden, maar het is wel gerechtvaardigd, al was het alleen maar omdat onze tegenstanders dat ook doen.

In de Volkskrant van 25 september jl. zegt Martin Bosma (PVV / Wilders): “Hitler was een socialist”. Hij zegt dat hij het niet zo bedoeld, maar natuurlijk is het de bedoeling om socialisten en andere linkse mensen te demoniseren, om deze term maar eens te gebruiken. Wie mij niet geloofd moet maar eens het boek van Bosma gaan lezen met de titel: “De schijn-elite van de valse munters” (sept. 2010). Dan weet je genoeg: het is pure vuilspuiterij ! Natuurlijk was Hitler geen socialist net zo min als Wilders een (beetje) links zou zijn. In beide gevallen gaat het om rookgordijnen die de werkelijke bedoelingen verhullen. Hitler beschouwde niet alleen de joden, maar ook socialisten en communisten als zijn doodsvijanden. Het rampzalige lot van de joden is bekend. Maar Bosma weet ook donders goed hoe het socialisten en communisten toen vergaan is. Vele duizenden van hen zijn op Hitler’s bevel vermoord, gemarteld of opgesloten in concentratiekampen. Ter verdere ontkrachting van de smerige suggesties van Bosma volgt hier een citaat uit Mein Kampf van Hitler (Nederlandse vertaling 1939, uitgave: Amsterdamsche Keurkamer, p. 53 en 54) / nader commentaar overbodig:
“Want alleen hij, die het Jodendom door en door kent, is in staat, om de diepste, dus de werkelijke
bedoelingen der sociaal-democratie te doorgronden. Hij die dit volk kent,doorziet al de valsche
voorstellingen, welke deze partij omtrent haar doel en streven wekt, en ziet uit den mist van sociale
frasen, het ware gezicht van het marxisme opdoemen: een grijzende satanskop”.

Op het CDA-congres vroeg een van de leden aan Verhagen of hij ook zijn handtekening gezet zou hebben onder het regeerakkoord als in plaats van over de Islam door Wilders op dezelfde manier gepraat zou worden over het Jodendom. Waarom haal ik dit punt aan ? Omdat een aantal belangrijke (katholieke) christen-democraten - in Nederland en Duitsland - kort voor en tijdens de tweede wereldoorlog - een vuil politiek spel hebben gespeeld. Voor dit artikel is van belang de rol van de Deutsche Zentrumspartei in die periode. Deze partij was voornamelijk katholiek maar ook protestanten waren lid. Leidinggevende figuren waren vooral de katholiek Franz von Papen en Ludwig Kaas, een katholieke priester, sinds 1928 partijvoorzitter. Von Papen hielp Hitler aan de macht en werd naast hem in januari 1933 vice-rijkskanselier. Ludwig Kaas en zijn fractie van de Deutsche Zentrumspartei stemden op 23 maart 1933 in met de zogenoemde: “Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich”. Dit was de machtigingswet waardoor Hitler definitief alle staatsmacht in handen kreeg en als dictator kon gaan regeren. In die tijd leefde de gedachte dat men door samenwerking de invloed en macht van Hitler zou kunnen inperken. Hoe dat afgelopen is weten we nu allemaal.

Al veel te lang is Wilders met fluwelen handschoenen aangepakt. Dit waarschijnlijk omdat velen niet willen vervallen in het onfatsoen van Wilders. Dat hoeft niet. In navolging van Rob Wijnberg (hoofd-redacteur NRC-Next) vraag ook ik mij af: waarom laten wij ons in het politieke debat zo aftuigen door Wilders ? Wij weten toch: wie klappen uitdeelt, kan deze terugverwachten. Ik wil – om maar met een ferme tik te beginnen - daarom wijzen op de navolgende opvattingen van Hitler en zijn NSDAP (programma 1920-1945, artikelen 8 en 24):

- een immigratiestop voor alle niet- Duitsers en alle niet-Duitsers moeten het land verlaten;
- de partij hangt het christendom aan;
- het Jodendom wil de democratie afschaffen en andere volkeren dictatoriaal onderwerpen
en regeren (uit: Mein Kampf, Nederlandse vertaling, 1939, p. 371 – 380).

Met vervanging van een enkele term kom je wat deze punten betreft uit bij onderdelen van het programma van de PVV en het regeerakkoord. Wat wil ik daarmee zeggen: helemaal niets !

Geertruidenberg, 3 oktober 2010
Piet de Peuter, voorzitter

U bent hier