h

IN 2011: GEEN GEWOONTE OF GEWENNING, MAAR BEWUST KEUZEN MAKEN !

29 december 2010

IN 2011: GEEN GEWOONTE OF GEWENNING, MAAR BEWUST KEUZEN MAKEN !

En weer ligt een jaar achter ons. Een jaar waarin weer miljoenen mensen omkwamen van honger, door rampen, door oorlogen en geweld, door aids, minder ontwikkelingshulp. Overleden of gedood als gevolg van gebeurtenissen die veelal te voorkomen waren, maar waarbij zogenaamde hogere belangen veelal zwaarder telden: geld, wapenhandel, olie, verkiezingen, etc. etc. Een jaar waarin vele mensen onder armoede gebukt gingen.

Het lijkt allemaal alweer zo vanzelfsprekend, al vele jaren, dat grote groepen mensen te lijden hebben onder een economie van de vrije markt – ook wel kapitalisme genoemd - waar uitsluitend de sterksten overwinnen. In Nederland lijkt 2011 weer een heel belangrijk verkiezingsjaar te worden zoals dat ook van eerdere jaren gezegd werd. Natuurlijk mag het huidige kabinet geen meerderheid halen bij de verkiezingen voor de provinciale staten omdat men dan ook een meerderheid heeft in de Eerste Kamer.
Belangrijker dan het laatste is toch dat er een mentaliteitsverandering komt en er keuzes gemaakt worden, waarbij ieder in het oog houdt dat elke - politieke of maatschappelijke - keuze van elk individu een richting aangeeft voor ons allemaal.
Sartre, de filosoof van het existentialisme, heeft zich heel duidelijk uitgelaten over de verantwoordelijkheid van elke mens, elk individu. Bij het maken van een keuze moet iedere individuele persoon er bewust van zijn dat hij daarmee een keuze maakt voor de hele mensheid, alsof alle mensen dezelfde keuze zouden maken. Daarmee heeft ieder mens persoonlijk een buitengewoon zware verantwoordelijkheid voor hetgeen in de wereld gebeurt. Je kunt je dus niet afzijdig houden van de wereld – ook dat is een keuze – omdat jouw stem of keuze er niet toe zou doen.
Een goed 2011 toegewenst voor u en de mensheid !
Piet de Peuter, voorzitter

U bent hier