h

BEVLOGEN EN BESCHEIDEN

3 januari 2011

BEVLOGEN EN BESCHEIDEN

Joris heeft vrij recent aangekondigd zijn werk als gemeenteraadslid eind januari a.s. te gaan stoppen omdat hij zijn tijd niet volledig wil blijven stoppen in werk en politiek waardoor voor privé vrijwel geen ruimte overblijft. Een besluit dat – hoe jammer ook, dat zeg ik uitdrukkelijk – alle respect en begrip verdient. Zijn laatste raadsvergadering is op donderdag 27 januari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis in Raamsdonksveer.

Joris werd als jongste lijsttrekker – samen met mij – gemeenteraadslid in maart 2006. In maart 2010 misten we op een haar na onze 2e raadszetel. Sindsdien heeft hij in zijn eentje de honneurs voor de SP waargenomen. Joris – die als raadslid nooit eerder ervaring had opgedaan – bleek al vanaf het begin te behoren tot de categorie van betere raadsleden. Er zijn raadsleden (geweest) waarvan de afwezigheid niet echt opviel. Tot die categorie behoort Joris in ieder geval niet.

Hij heeft zich – niet alleen – maar vooral bezig gehouden met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in een periode (2006 -2010) waarin maar een ding voor de gemeente belangrijk leek: zoveel mogelijk bouwen ongeacht de hoge koop- en huurprijzen, als er maar zoveel mogelijk gebouwd. Regelmatig hebben we ons verzet tegen sloopplannen (2006: Boterpolder / 2010 Prinsessenbuurt). Uitgangspunt voor de SP is dat (sociale) woningen zoveel mogelijk onderhouden en/of gerenoveerd moeten worden. Alleen in geval van zeer ernstige bouwkundige gebreken is sloop aanvaardbaar. Een leuke anekdote die ik mij uit die tijd herinner was een reactie van Joris op de opmerking van Joop Heesters, die vond dat oudere, niet bij-de-tijd-woningen, gesloopt moesten worden. Joris’ reactie: “Met zo’n redenering kun je in Geertruidenberg de hele markt wel gaan slopen.”

Joris was een bevlogen raadslid. Joris hield vast aan zijn principes, maar keek ook naar het resultaat: in die zin was hij bescheiden. Ik was soms wat te principieel zonder oog voor het resultaat en die zin onbescheiden. Maar de samenwerking was uitstekend zowel binnen als buiten de raadsvergadering. Als raadsfractie hadden we uiteindelijk steeds een helder en unaniem standpunt.

Joris het ga je goed en ….tot ziens !

Piet de Peuter, voorzitter

U bent hier