h

Gemeente Geertruidenberg : stem tegen het bestuursakkoord op 8 juni 2011!

17 mei 2011

Gemeente Geertruidenberg : stem tegen het bestuursakkoord op 8 juni 2011!

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten legt op 8 juni a.s. het bestuursakkoord 2011-2015 tussen o.a. VNG en het Rijk aan gemeenten voor. Gemeenten zullen te maken krijgen met een deel van de bezuinigingen van de Rijksoverheid en vooral mensen met een arbeidshandicap zullen deze rekening gaan betalen, stelt het bestuursakkoord. FNV Lokaal afdeling Donge en Maascombinatie vindt dit onacceptabel. Bezuinigingen, als gevolg van het falen van de bankensector, mogen niet worden afgewenteld op mensen met een arbeidshandicap!

Gemeenten belast met bezuinigingen
Een belangrijk onderdeel van het akkoord is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de nieuwe wet “ Werken naar Vermogen” die een samenvoeging is van de huidige bijstandswet (WWB), de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Tegelijkertijd worden gemeenten belast met de bezuinigingen, want de middelen voor re-integratie worden gehalveerd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Ook wordt er flink gesneden in de sociale werkvoorziening; van de bijna honderdduizend werkplekken verdwijnen er ruim tweederde.
Gemeente Geertruidenberg “ bezint eer ge begint” bedenk dat er in onze regio honderden mensen via GO met een arbeidshandicap tewerk zijn gesteld
Rekening voor arbeidsgehandicapten
Het kabinet gaat ervan uit dat meer mensen met een arbeidshandicap eigenlijk wel aan het werk kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Dat, terwijl uit ervaringen uit de sector blijkt dat het maar spaarzaam lukt om arbeidsgehandicapten bij een werkgever onder te brengen. Het kabinet neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid maar legt het risico dat voor mensen met een arbeidshandicap geen werk te vinden is, volledig bij de gemeenten neer.
Druk op bijstand zal toenemen
Doordat de armoede toeneemt, zal de druk op aanvullende voorzieningen als de schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, armoedebestrijding en de maatschappelijke ondersteuning (WMO) ook nog eens toenemen. En dat allemaal op de kosten van onze gemeente!
FNV Lokaal afdeling Donge en Maascombinatie roept de gemeente Geertruidenberg dan ook op om tegen het bestuursakkoord te stemmen! Laat als gemeente uw sociale gezicht zien en kom op voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het gaat niet om het geld, maar om de mensen!
Ton van Seeters,
Secretaris FNV Bondgenoten afd. Donge en Maascombinatie

U bent hier