h

WATER IN DE HAVEN, IS DAT WEL ZUIVER ?

2 mei 2011

WATER IN DE HAVEN, IS DAT WEL ZUIVER ?

De gemeenteraad heeft op 28 april jl. besloten dat om vele duizenden euro’s in het water te gaan gooien voor een onderzoek naar: “ Water op een speelse manier terugbrengen in de Haven” in Raamsdonksveer. Uit de berekeningen zal blijken – wat iedereen al weet – dat dit in deze tijd veel te kostbaar is En dat we in de gemeente Geertruidenberg het geld de komende jaren wel beter kunnen gebruiken voor belangrijkere dingen weten we ook al wel. De SP vindt niet dat nog eens 1 tot 2 miljoen euro extra aan uitgegeven gaat worden aan het centrum in Raamsdonksveer. Omdat wij de enige partij zijn die dat vindt willen we dat graag uitleggen

Het idee voor speelse waterplannen komt voort uit de plannen voor het opknappen van het Centrum van Raamsdonksveer. Daar is op zich niets mis mee want aan een onderhoudsbeurt was en is het centrum wel toe. Maar om nu ook nog eens geld uit te geven aan niet noodzakelijke experimenten, gaat ons echt te ver. De werkgroep Kwaliteitsimpuls Haven en Heereplein schat de kosten op 2 miljoen euro, maar zeggen ze, daarin zitten bedragen die de gemeente toch al uit zou geven voor het centrum. Dat is heel mooi, maar vergeten wordt dan dat de geplande reserve hiervoor op dit moment (zie jaarcijfers 2010 en begroting 2011) in totaal minder dan 2 miljoen euro is, als dat al gehaald gaat worden. En reserve, ook dat klinkt heel aardig, maar er is echt geen spaarpotje bij de bank waar dat geld in zit. Het is gewoon boekhouden. Het betekent, wanneer bij wijze van spreken alle gemeentelijke eigendommen (gemeentehuis, straten, wegen, riool etc. etc.) verkocht zouden worden, er dan wellicht geld zou overblijven: en dat is dan die zogenaamde reserve. Maar die verkoop kan en zal niet gebeuren. Dus: het geld wordt gewoon geleend en dat kost weer rente en aflossingen.

Maar, zo werd gezegd: Waarom denkt u dat de gemeente dat allemaal moet betalen; het kan toch ook dat anderen met belangen in het centrum (eigenaren, ondernemers etc.) meebetalen ? Wie dan, vragen wij ons af: Kieboom, onroerend goed eigenaar, lijkt ons niet; WSG dan, die bepaalde toezeggingen al ingetrokken heeft, die kans lijkt ons helemaal nul komma nul.

En de gemeente, staat die er de komende jaren zo goed voor. Zeker niet: er moet € 100.000 naar een feestje in 2013 en daarvoor nog eens € 500.000 extra naar de Markt in Geertruidenberg. Het niet doorgaan van bouwprojecten WSG kost de gemeente de komende jaren mogelijk 100.000-en euro’s aan inkomsten. En er komen tot 2015 rijksbezuinigingen voor een bedrag van minimaal € 1 miljoen euro per jaar. Die bezuinigingen hebben met name betrekking op minder geld voor huishoudelijke hulp in de WMO en AWBZ, minder geld voor de sociale werkvoorziening en minder geld voor jeugdzorg en jongeren. De gemeente heeft het geld de komende jaren heel hard nodig om voor deze belangrijkere voorzieningen de hardste klappen voor haar kwetsbare bewoners op te vangen.

Voor meer informatie: www.geertruidenberg.sp.nl of e-mail: geertruidenberg@sp.nl

Piet de Peuter (voorzitter)

U bent hier