h

Het bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt geen genade in de ogen van de gemeenteraad van Geertruidenberg.

5 juni 2011

Het bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt geen genade in de ogen van de gemeenteraad van Geertruidenberg.

Een overgrote meerderheid van de raad ging eerder deze week akkoord met het voorstel van het college van B en W om op 8 juni tegen te stemmen.

Het 'nee' van de gemeente is er wel een met een 'tenzij'. Als er namelijk betere financiƫle afspraken gemaakt worden over in ieder geval werken naar vermogen (de nieuwe wet die straks onder andere de Wet op de sociale werkvoorziening en de Wajongregeling vervangt), dan is de gemeente alsnog bereid akkoord te gaan.

In het bestuursakkoord hebben het Rijk en de VNG afgesproken een flink aantal taken die nu nog door de centrale overheid worden vervuld over te hevelen naar de gemeenten. Maar Geertruidenberg is net als veel andere gemeenten bang dat het Rijk te weinig geld beschikbaar stelt om die taken ook naar behoren te kunnen uitvoeren. "Ik maak me grote zorgen over met name de financiƫle middelen", stelde wethouder Ruud van den Belt.

Die zorg werd door de gemeenteraad gedeeld. De PvdA en de SP wilden zelfs nog een stapje verder gaan. Piet de Peuter kwam met een initiatiefvoorstel om zonder enig voorbehoud tegen te stemmen.

Volgens hem bevat het akkoord nog meer onderdelen die wat hem betreft niet door de beugel kunnen. Hij haalde onder meer de Jeugdzorg en de AWBZ- begeleiding aan. In zijn ogen moet de gemeente ervoor waken om 'als een burgemeester in oorlogstijd het vuile werk voor bezetter Rutte op te knappen'.

Volgens Louise Laurijssen van de VVD kon deze uitspraak absoluut niet. Zij stelde dat er ook veel goede zaken in het bestuursakkoord staan. Mirjam de Groot van de PvdA steunde het voorstel van de SP, alle andere partijen gingen mee met het 'nee, tenzij' van het college.

De VNG heeft de gemeenten nu voorgesteld over het bestuursakkoord te stemmen zonder de passage over werken naar vermogen. Minister-president Mark Rutte stelde daarop dat er in dat geval geen sprake meer is van een akkoord.

Bron: BN de Stem

U bent hier