h

DE HONDEN BLAFFEN WEL, MAAR DE B&W- KARAVAAN TREKT GEWOON VERDER

25 september 2011

DE HONDEN BLAFFEN WEL, MAAR DE B&W- KARAVAAN TREKT GEWOON VERDER

Alle fracties in de gemeenteraad van Geertruidenberg – met name ook de coalitiepartijen Uw Drie Kernen, Keerpunt74 en Partij Samenwerking – hadden stapels kritiek op de wethouders en de burgemeester in de raadsvergadering van maandag 19 september jl. Over het feit dat de gemeenteraad niet, onvoldoende selectief of te laat informatie hadden gekregen over de WSG. Het CDA zei daar overigens (nog) niets over, maar misschien zegt dat ook wel genoeg.

Zo wisten b. en w. al wekenlang dat het ministerie / CFV de gemeente voor de gek had gehouden door de WSG in november 2010 nog een mooi rapportcijfer te geven, terwijl men al wist dat het financieel een zware onvoldoende was. Maar eigenlijk wist men dat natuurlijk al want waarom zou je anders voor 10-tallen miljoenen garanties nodig hebben om je werk te kunnen gaan doen.

Een van de punten die Piet de Peuter van de SP naar voren bracht was de misleiding door B. en W. / wethouder Quirijnen kreeg opvallend genoeg weinig aandacht. Dit ging over de rijkssubsidie die WSG eind 2010 kreeg via de gemeente Geertruidenberg. Die subsidie was niet bedoeld voor sociale huurwoningen, maar alleen voor dure huurwoningen of (dure) koopwoningen van € 500.000 of meer. Met name daarom heeft de SP-fractie tegen het geven van die subsidies gestemd. Een andere reden was dat de ontvangers van al dat geld (totaal € 1 miljoen euro) geen enkele verantwoording hoefden af te leggen. Voor de WSG werd voor de toen nog voor het Hoge Veer te bouwen sociale woningen / zorgwoningen een subsidie aangevraagd en ook nog voor 30 sociale huurwoningen op het voormalige terrein van Stoop aan de Donge. Alleen zei wethouder Quirijnen daar niets over in het voorstel aan de gemeenteraad om die subsidies aan te vragen, terwijl hij natuurlijk wel wist of hoorde te weten dat voor die sociale huurwoningen men geen subsidie kon krijgen. Een jaar daarvoor had hij immers samen met o.a. raadslid Albert Smit en het grootste deel van de gemeenteraad goedgekeurd een b. en w.-voorstel dat er een garantie kwam voor diezelfde woningen, die toen al sociale huurwoningen genoemd werden. Conclusie: samen met WSG heeft Quirijnen de gemeenteraad en de provincie toen de provincie voor de gek gehouden. Maar ook het merendeel van de gemeenteraad zat toen natuurlijk te slapen en wilde zich blijkbaar graag laten misleiden. Niet een beetje, maar zelfs erg dom dus ! Want nu moet de gemeente Geertruidenberg aan het ministerie tenminste € 300.000 terugbetalen, maar het geld is al bij WSG. En zie dat nu nog maar eens terug te krijgen.

Tijdens de raadsvergadering van 19 september jl. hebben alle coalitiepartijen ondanks hun ontzettende grote monden vol kritiek niet het informatiebeleid van b. en w. willen afkeuren. Toch volop kritiek. De SP-fractie wil daar wel echt duidelijkheid over. Als je zoveel kritiek hebt en je leurt het beleid niet af, dan betekent het dus dat men het goedkeurt. Dat is – terecht - de enige uitleg die bevolking aan dit rare stemgedrag kan geven. Om die duidelijkheid te krijgen zal de SP in de raadsvergadering van 29 september a.s. een motie indienen om het beleid van b. en w. wel goed te keuren. Daar zal de SP dan natuurlijk tegen stemmen, maar de coalitiepartijen natuurlijk ook, zo mag je verwachten, gelet op al hun kritiek. En als ze dat niet doen, dan staan ze natuurlijk in hun hemd en hebben ze nog meer aan de bevolking uit te leggen.

Voor informatie over de SP: www.geertruidenberg.sp.nl

Piet de Peuter / SP-fractie

U bent hier