h

OVER DE (LINKSE) PROFEET AMOS

2 maart 2012

OVER DE (LINKSE) PROFEET AMOS

Er wordt nogal eens gewezen op de Brabantse wortels van de SP en daarmee ook op de christelijke wortels. In de politieke praktijk zijn er wel een aantal punten te noemen waaruit dat blijkt: tegen verruiming van euthanasiepraktijk, beperking koopzondagen. Maar zeker en vooral de nadruk die de SP legt op de gemeenschap of het collectief.

Dit in tegenstelling tot de meeste andere politieke partijen zoals CDA, GroenLinks, D66, PvdA en zeker VVD. Zij leggen in de dagelijkse politiek in meerdere of mindere mate vooral nadruk op het individuele / persoonlijke eigenbelang. Zowel het oorspronkelijke christendom als het oorspronkelijke socialisme/communisme delen met elkaar het uitgangspunt van het gemeenschappelijke en collectieve belang. In de historie – ook nu nog – is helaas van de oorspronkelijke leer van het christendom en het socialisme/communisme misbruik gemaakt voor oorlog, onderdrukking en dictatoriale macht.
Door mijn belangstelling voor de verbinding tussen christendom en socialisme kwam ik in aanraking met het bijbelboek Amos in het Oude Testament. Ik was aan het lezen in het boekje “Rooie praat” uit 1976 van de journalist Cor van der Poel (1924-2008). Hij heeft eens gezegd: “Eerst schreef ik wel eens geestige stukjes, maar later steeds meer over: het kapitalisme dat mensen verminkt.“ Hij beschreef in dit boekje “de woede van de linkse profeet Amos”. Dat was voor mij reden om dit in het oude testament op te zoeken. Ook las ik de afstudeerscriptie van theologe Jantien Ligthart met als titel “Een sociaal bewogen god, sociale bewogenheid in het boek Amos” (2009).
Citaat: - “De profeet Amos predikte ongeveer 750 jaar voor Christus in Israel. Hij was een schapenfokker. Hij leefde in een tijd waarin de elite niet te klagen had, maar het overgrote deel van de bevolking juist wel. Het eigendom van het land was voor 50% tot 70% in het bezit van de heersende klasse: ong. 3% van de bevolking. Amos richt zich woedend tot de rijken, leiders en handelaren, die de armen, machtelozen, zwakken en rechtvaardigen onrecht aandoen. De rijken onderdrukken de bevolking door onder meer hoge belastingen te eisen. De leiders leven in weelde en vinden het niet erg dat het volk ten onder gaat. De handelaren hebben alleen oog voor een ding: hun eigen portemonnee.” God is sociaal bewogen en deze bewogenheid ligt ten grondslag aan de sociale rechtvaardigheid die de profeet Amos predikte. Enkele typerende citaten uit het boek Amos zijn de volgende.
“Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen. Ze zijn erop uit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen dringen ze opzij. Jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. Jullie vertrappen de zwakken en eisen hun graan op. Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vrede-offers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.”
Piet de Peuter (voorzitter)

U bent hier