h

SP: DE SOCIALE LIBERAAL EN ANDERE VVD-SPROOKJES

26 maart 2012

SP: DE SOCIALE LIBERAAL EN ANDERE VVD-SPROOKJES

In de gemeente Geertruidenberg probeert de VVD mensen wijs te maken dat deze partij staat voor de volgende waarden: sociale rechtvaardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, en gelijkwaardigheid. Iedereen die niet met een gouden lepel in de mond is geboren weet dat dit natuurlijk helemaal niet waar is. De VVD is de partij van het kapitalisme met een zogenaamd menselijk gezicht, maar dat is alleen maar het gezicht, de buitenkant. Het blijft natuurlijk kapitalisme, alleen noemen zij het vrije-markt-economie. Dat komt immers wat menslievender over, maar blijft een vorm van politiek bedrog. De VVD wil dat ouders met geen of weinig inkomen - net als 100 jaar geleden - hun hand moeten ophouden bij hun kinderen. De ouder of ouders hebben geen recht meer op bijstand als hun nog (inwonende) kinderen inkomen hebben. Een buitengewoon vernederende maatregel voor (oudere) mensen. De sociale werkplaatsen worden grotendeels gesloten en gehandicapte mensen moeten het maar uitzoeken. Het ontslagrecht wil men gewoon afschaffen. Op het aangepast onderwijs voor kinderen wordt voor honderden miljoenen bezuinigd. En een ex-wethouder van de VVD graait vrolijk mee uit de staatsruif zonder dat ze daar eigenlijk recht op heeft. Hoezo sociaal rechtvaardig, verantwoordelijk, gelijkwaardig ?? Vrijheid, ja vrij voelen liberalen zich wel, namelijk: vrij brutaal !

Zo heeft een ex-wethouder juridisch gezien wel recht op 4 jaren lang (te)veel wachtgeld. Juridisch bestaat dat recht wel, ja, maar moreel gezien natuurlijk niet omdat die regeling helemaal niet zo voor haar bedoeld is. Bij de gemiddelde VVD-er lijkt er echter een wereld van verschil te bestaan tussen “juridisch geoorloofd graaien” en de vraag of het ethisch wel geoorloofd is. Iemand die een brood steelt is een dief, maar iemand die ten onrechte wachtgeld opstrijkt is een liberale held(in).
We leggen het u even uit. De wachtgeldregeling voor wethouders is een zeer ruime uitkeringsregeling, een soort WW. En waarom is die wachtgeldregeling zo ruimhartig voor wethouders ? De gedachte is dat mensen een vaste baan moeten opgeven om wethouder te worden. In zo’n functie kun je van ene dag op de andere ontslagen worden en dan moet je nog maar zien dat je weer een baan kunt vinden, zeker in crisistijd. Dat kunnen we nog enigszins begrijpen. Maar mw. Laurijssen - zoals ze zelf zegt – had voor haar wethouderschap al 30 jaar geen betaalde baan meer gehad en is ook niet van plan om nog betaald werk te gaan zoeken. Nou, als iemand met een uitkering zoiets durft te zeggen, is men volgens de VVD a-sociaal. Ze doet nog wel vrijwilligerswerk, hoor, zegt ze als troost, maar iemand met een gewone uitkering komt daar echt niet mee weg.
Het verschil tussen de wachtgeldregeling en de WW is het volgende. De WW-uitkering duurt maximaal ruim 3 jaar en wordt berekend over een maximum dagloon. Daardoor is een WW-uitkering veel lager en duurt maar 3 jaar. En je moet wel in verleden een minimaal aantal jaren arbeid verricht hebben. Deze wachtgeldregeling kost de gemeente een bedrag van in totaal ongeveer € 200.000,--. Eigenlijk is het in haar geval gewoon een gouden handdruk. Als ze net als andere werknemers ww had gekregen dan was dat de helft geweest. Ze graait dus voor een bedrag van ong. € 100.000. Maar ze kan natuurlijk – omdat ze al genoeg heeft gekregen – ook stoppen met het ontvangen van dit wachtgeld of aan een goed doel schenken. Dat zou pas sociaal zijn. Graag horen we dan welk goed doel dat dan is. Is dit een persoonlijke aanval op de persoon van mw. Laurijssen. Nee, want zij is op zich best een aardig iemand. Dit artikel is een kritiek op haar als VVD-politica en meer nog is het een aanval op de officiële VVD-sprookjesverteller Patrick Kok.
Bent u geïnteresseerd in de berekeningen, dan kunt u die opvragen per mail. Wilt u meer informatie over de SP. Website: www.geertruidenberg.sp.nl of e-mail: geertruidenberg@sp.nl
Piet de Peuter, voorzitter SP- gemeente Geertruidenberg

U bent hier