h

HET OORDEEL

28 april 2012

HET OORDEEL

Lastig is het voor veel mensen in deze tijd waarop ze nog moeten vertrouwen. Mensen met idealen of een standvastige geloofsovertuiging zullen zich niet snel laten ontmoedigen door hetgeen in de huidige maatschappij dichtbij en veraf plaatsvindt. Pessimisme alom. Reden voor enige bezinning. Ik ben zelf opgegroeid in een christelijk-katholiek nest. Maar ik ben al meer dan 30 jaar lid van de Quakers. Een klein kerkgenootschap wereldwijd dat streeft naar sociale gerechtigheid, gelijkwaardigheid voor ieder mens en vrede.

Naarmate je ouder wordt grijp je blijkbaar – mij gebeurt dat in ieder geval – steeds meer terug naar je wortels. Alle christenen zouden eigenlijk socialist moeten zijn moeten zijn, zo denk ik weleens. Zonder daarbij rechtstreeks voor iedereen een politieke partij aan te wijzen. Zelf voel ik mij het meest thuis bij de SP, ook al is dit geen christelijke partij. De titel boven deze column is komt uit het nieuwe testament en wel uit het evangelie van Matheus (Mt. 25:31 – 46) nl. Ik zal hierna voornamelijk de aanhef en het tweede deel citeren anders wordt het een te lange tekst. Ik citeer voor een beter begrip uit de moderne vertaling, maar eerlijk gezegd spreekt de oorspronkelijke vertaling van de Statenbijbel mij meer aan.
“Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in het gezelschap van alle
engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem
worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de
schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.
Hij zal de groep aan zijn linkerzijde toespreken: ‘ Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen
naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger
en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een
vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek
en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.’ Dan zullen ook zij antwoorden: ‘ Heer,
wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de
gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd.’ En hij zal hen antwoorden en zeggen:
‘ Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze minsten niet gedaan hebben, hebben
jullie ook niet voor mij gedaan.’
Als ik het politiek vertaal betekent dit natuurlijk niets meer of minder dat alle mensen onze medemensen zijn, gelijkwaardig aan onszelf en elkaar. En vanuit die gedachte zullen we dan ook politiek bedrijven. En of men dit dan christelijk noemt of socialistisch is mij om het even. Een politieke partij – ook de SP – is voor mij niet een doel, maar een middel om te komen tot sociale rechtvaardigheid en vrede in heel de wereld. Ja, en dat betekent dat we ook de komende 4 maanden veel werk te verzetten hebben. Om bijvoorbeeld het afschaffen van de sociale werkvoorziening tegen te houden. Of om de nieuwe bijstandswet terug te draaien. Deze wet gaat er vanuit dat inwonende kinderen voortaan maar hun ouders moeten onderhouden als die niet genoeg geld hebben. Ouderen moeten hun hand op gaan houden bij hun kinderen. Eigenlijk gaan we hierdoor terug in tijd naar 1912. Toen werd dit vastgelegd in de Armenwet. In 1965 werd dat gelukkig afgeschaft door Marga Klompe (KVP-minister voor maatschappelijk werk. Genoeg te doen dus. Nader bericht volgt nog.
Piet de Peuter (voorzitter)

U bent hier