h

OPROEP AAN SP-LEDEN GEMEENTE GEERTRUIDENBERG: KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAAD

3 juni 2013

OPROEP AAN SP-LEDEN GEMEENTE GEERTRUIDENBERG: KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAAD

Volgend jaar 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook de SP zal uiteraard weer meedoen. Het werkplan 2013-2014 wordt op verzoek aan u toegezonden.

Daarom hierbij het verzoek om te laten weten of u kandidaat wil zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.
U kunt zich kandidaat stellen voor:
a. plaats 1: lijstrekker
b. verkiesbare plaats: plaats1 t/m/ 5
c. onverkiesbare plaats: plaats 6 - 25

Als u kandidaat wil zijn moet u laten weten of dat is voor a. of b. of c.

Kandidaatstellen kan per mail aan: pdp@casema.nl of schriftelijk de volgende adressen:
Piet de Peuter, Terreplein 118, 4931 DL Geertruidenberg

Reactie toevoegen

U bent hier