h

Geslaagde bijeenkomst Arbeidsmigratie ondanks magere opkomst

14 mei 2019

Geslaagde bijeenkomst Arbeidsmigratie ondanks magere opkomst

Foto: Diana Vondeling

Nadat we eerder de bijeenkomst Arbeidsmigratie in maart op het laatste moment moesten uitstellen vanwege de aanslag in Utrecht konden we gisterenavond dan eindelijk aan de slag. De beheerder van het Tavenu in Nieuwendijk had uitstekend zijn best gedaan om de grote zaal in een mooie opstelling neer te zetten en ook beeld en geluid waren prima verzorgd. Wanneer iedereen was voorzien van een lekker bakkie koffie en plak cake werd de avond afgetrapt door Bas van der Wiel van SP Altena met een inleiding over het thema arbeidsmigratie, de problematiek die er bij komt kijken en de gevolgen voor de toekomst van Altena, Nederland en Europa.

Foto: SP

Nadat de sprekers zijn geïntroduceerd en we met de zaal de video hebben bekeken waar Gerrie Elfrink undercover is gegaan als arbeidsmigrant en daarbij tegen onzalige zaken aanloopt is het de beurt aan Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Zijn voorstel om een deel van de stoelen om te draaien zodat alle bezoekers elkaar kunnen aankijken blijkt een goede zet te zijn. Het podium laten we voor wat het is en Jasper begint zijn toelichting over o.a. het Actieplan Arbeidsmigratie en dat er volgens de SP ingezet moet worden op regulering en handhaving om de misstanden en uitbuiting tegen te gaan. Ook legt hij uit hoe de onuitputtelijke bron van arbeiders middels de open grenzen in de EU een oorzaak is voor de jarenlange loonstagnatie. Hieruit ontstaat een mooie interactie met de zaal waarbij er door diverse mensen wordt aangegeven dat arbeidsmigratie een gevolg is van de economie die wij zelf als samenleving hebben laten ontstaan. Moeten wij het willen dat met een druk op de knop om 23.45 uur ’s avonds een pakketje 10 uur later aan de deur wordt bezorgd? Welke toegevoegde waarde heeft het massaal opzetten van lage lonen arbeid in Altena? Welke toekomst visie zit daar achter wanneer robotisering steeds meer van dat werk overbodig zal maken? Moet er niet ingezet worden op hoogwaardige en duurzame arbeidsplaatsen en waar mogelijk het werk daar opzetten waar de arbeiders wonen.

Foto: SP

Over de huisvesting zijn de meningen verdeelt. Een bezoeker verteld over haar ervaringen wanneer je met je gezin naast een huis met 6 of 7 arbeidsmigranten als buren woont en daar door elke nacht wakker wordt vanwege de herrie wanneer zij van of naar hun werk gaan in steeds weer wisselende ploegen. Vrijwel iedereen is het er over eens dat het niet zo zou mogen zijn dat een arbeider zowel afhankelijk is van de werkgever voor zijn inkomen als voor zijn onderdak. Wanneer er dan misstanden plaats vinden bedenkt een arbeider zich wel twee keer voor een klacht in te dienen. Je neemt immers niet alleen het risico je baan kwijt te raken (de contracten zijn vrijwel per direct opzegbaar) maar ook het dak boven je hoofd te verliezen. Het weg stoppen van migranten op een locatie buiten de samenleving stuit ook op verzet, op die manier integreren mensen nooit in onze samenleving. Het blijft een moeilijk punt want de ideale oplossing lijkt er niet te zijn.

Vrijwel iedereen doet zijn zegje in de discussie die ontstaat waarbij de inbreng van tweede gast Ankie Straathof erg interessant is. Ze verteld hoe er vorig jaar dankzij een protest onder de inwoners grootschalige plannen voor huisvesting tegen gehouden kon worden. De klankbord groep die vervolgens opgericht zou worden blijkt nog niet zo ver te zijn. Voornamelijk vanuit de gemeente ontbreekt het daarvoor aan sturing, het klankbord zal pas kunnen functioneren wanneer er sprake is van vertegenwoordiging uit alle lagen en hoeken van de samenleving. Een bezoeker uit Zaltbommel verteld hoe dit daar wel succesvol is geweest nadat er door de gemeente het voortouw is genomen om de diverse partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Wat dat betreft was het erg jammer dat wethouder van Oosten niet meer deel kon nemen aan de bijeenkomst. We hadden graag wat meer duidelijkheid gekregen over het gemeentelijk beleid, wat deze lage lonen arbeid Altena nu opbrengt en hoe het er voor staat met de proef van huisvesting op het terrein van de ondernemers.

Foto: SP

Omdat de gang er goed in zat is de geplande pauze achterwegen gebleven en besluiten we rond kwart voor 10 om er een einde aan te breien. Onder het genot van een drankje of een nicotine versnapering gaat de discussie nog even door, er verdwijnen wat winkelwagenmuntjes, sponsjes en verkiezingsfolders van de SP tafel met actie materiaal in de zakken van bezoekers. Waarna we de conclusie trekken dat het een erg geslaagde bijeenkomst is geweest met interessante sprekers en gasten uit het publiek waarbij het wel jammer was dat we niet wat meer van onze eigen leden hebben gezien.

Reactie toevoegen

U bent hier