h

Bijeenkomst RES Noord-Brabant

21 februari 2020

Bijeenkomst RES Noord-Brabant

Foto: Bas van der Wiel

Afgelopen maandag (17 februari) namen wij, met bestuursleden uit zowel Geertruidenberg als Altena, deel aan de bijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Brabant.

SP-ers uit heel Noord-Brabant, waaronder onze kersverse voorzitter Jannie Visscher, hadden zich hadden verzameld in het Provincie Huis te 's-Hertogenbosch om zich te laten informeren over de ingrijpende plannen en daar discussie over te voeren. De avond stond onder leiding van Brabantse fractievoorzitter Maarten Everling.

Foto: SP

Maarten Everling

Klimaatakkoord en Klimaatwet hebben grote gevolgen, ook in Brabant.
De SP is medeondertekenaar van de Klimaatwet. Die verplicht het kabinet tot 95% minder CO2 in 2050 dan in 1990, streeft ernaar om als aanloop in 2030 49% minder CO2 uit te stoten, en bevat een politiek stappenplan.
Daartoe heeft een groot aantal maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. De SP was niet tevreden over dit akkoord, maar het Klimaatakkoord is in het kabinetsbeleid opgenomen.
Ook de SP-Statenfractie heeft de afspraken, voor wat de provincie betreft, bekrachtigd. Wij gaan hierbij wel uit van een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten en vinden het onderwerp te belangrijk om aan de markt over te laten.

De RES en de warmtevisie
Het klimaatakkoord schrijft voor dat er 30 Regionale Energie Strategieën moeten komen, van welke regio’s er vier in Noord-Brabant liggen. De RES gaat over de grootschalige opwekking van elektriciteit uit zon en wind over een op te stellen Gemeentelijke Warmtevisie gebouwde omgeving over de bijbehorende opslag en infrastructuur. De RES als geheel moet verplicht bepaalde getallen halen en is aan een strak tijdschema gebonden. Dat loopt al enige tijd.

Grote, maar onontkoombare gevolgen
De opwek-verplichting leidt tot nieuwe zon- en windparken waar niet iedereen blij mee is. De gemeentelijke warmtevisie kan directe gevolgen voor het volkshuisvestingsbeleid hebben: lagere woonlasten en meer wooncomfort, maar bijvoorbeeld ook sloop. De onontkoombaarheid dwingt SP-ers tot een deugdelijk en bruikbaar standpunt. Niet alleen socialisten die in de gemeenteraad zitten, maar ook zij die buitenparlementair tegen de problematiek aanlopen.

De techniek en de cijfers daar achter.
Voormalig docent natuurkunde Bernard Gerard, die diep in de materie zit, gaf een presentatie waarin hij eerst het huidige energie verbruik analyseerde en de gevolgen van klimaatverandering met beelden liet zien. Daarna maakte hij duidelijk welk effecte bepaalde maatregelen zullen hebben en wat de opbrengsten daar van zijn en wij als SP open moeten staan voor discussie over elke bron van energie. Al snel werd daaruit duidelijk dat de door de regering gestelde doelen op deze korte termijn te ambiteus lijken te zijn. Het is echter geen vraag of het kan, men heeft zich het verplicht dus het moet. Dit lijkt een duurzame lange termijn visie juist in de weg te zitten.

Foto: SP

Bernard Gerard

Nationaal en lokaal
Vervolgens was het de beurt aan Tweede Kamerlid Sandra Beckerman om toe te lichten hoe de SP fractie in Den Haag met de gevolgen van het Klimaatakkoord (wat wij niet steunden) om gaan. Ze haalde hierbij diverse bronnen uit het verleden aan om aan te geven hoe de aansluiting op het gasnetwerk destijd werd uitgerold en dat dit als voorbeeld moet dienen voor de huidige situatie. Daarbij moet gerealiseerd worden dat er arbeidsplaatsen verdwijnen maar er ook nieuwe arbeidsplaatsen bij komen. De transitie biedt dus zeker kansen. Cruciaal is echter volgens haar dat de energietransitie de verschillen tussen arm en rijk moet verkleinen in plaats van te vergroten. Hierbij verwijst ze naar het werk van Naomi Klein waarin wordt geconcludeerd dat de energietransitie rechtvaardig zal zijn of zij zal niet zijn.

Foto: SP

Sandra Beckerman

Foto's: Irma Koopman en Bas van der Wiel
Tekst: Maarten Everling en Bas van der Wiel

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier