h

SP nogmaals de straat op voor de veiligheid

26 februari 2007

SP nogmaals de straat op voor de veiligheid

Vanmorgen heeft de SP bij de apotheek in Geertruidenberg nogmaals bij het publiek de aandacht gevestigd op de problemen met de veiligheid en situatie op de Stationsweg en bij het Plantsoen.

Een aantal mensen hebben staan folderen bij het fietspad bij het Plantsoen en bij de parkeerplaats bij de apotheek. Opvallende is dat de reacties bijna 100% instemming vonden bij degenen die werden aangesproken. Slechts één persoon liet weten dat het allemaal wel goed zou komen. De rest was unaniem overtuigd van het nut van deze aandacht en de urgentie waarmee de situatie moet worden aangepakt.

U bent hier