h

Verkeersveiligheid

25 maart 2007

Verkeersplan SP in gemeenteraad

Donderdag 29 maart zal het ingediende voorstel van de SP in de gemeenteraad worden behandeld. Om het een en ander kracht bij te zetten zal er ook gebruik gemaakt worden van spreektijd. Al je tijd hebt, ga dan ook naar het gemeentehuis. Laat zien hoe belangrijk je veilig verkeer in de gemeente vindt.

Lees verder
20 maart 2007

Positieve reacties op SP Verkeersplan

Het Bergse college van B en W wil eenaantal suggesties uit een SP-initiatiefvoorstel onderzoeken. De SP stelde een plan op voor fietsers en voetgangers op de Stationsweg, waarbij ook de aansluitende wegen Centraleweg en Maasdijk worden betrokken.

Lees verder
19 maart 2007

Initiatiefvoorstel SP verkeersplan op agenda gemeenteraad

Het initiatiefvoorstel van de SP voor een verkeersplan om het een en ander te verbeteren aan de huidige verkeerssituatie staat 29 maart 2007 op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

Lees verder
27 februari 2007

Stevige opkomst presentatie plan Stationsweg

Na de vele aanwezigen te hebben verwelkomd werd met een inleiding van Joris met een terugblik aangegeven dat er tot nu toe op verkeersgebied door de vele wijzigingen veel gevaarlijke en onduidelijke situaties zijn ontstaan. Eerder werd door met een actie in maart 2006 door de SP al in een vroeg stadium aandacht gevraagd voor de ontstane situatie.

Lees verder
26 februari 2007

SP nogmaals de straat op voor de veiligheid

Vanmorgen heeft de SP bij de apotheek in Geertruidenberg nogmaals bij het publiek de aandacht gevestigd op de problemen met de veiligheid en situatie op de Stationsweg en bij het Plantsoen.

Lees verder
24 februari 2007

SP in Actie voor Veiligheid op de Stationsweg geslaagd

De eerder aangekondigde actie van de SP in gemeente Geertruidenberg om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op de Stationsweg, het plantsoen en de situatie bij de rotonde onder aan de brug is een succes. De actie is een opmaat naar de presentatie van het plan van de SP om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals het er nu bij staat is het niet de vraag of er grote ongelukken gebeuren, maar wanneer.

Lees verder
19 februari 2007

SP werkt aan plan voor veilige Stationsweg

Tijdens de verkiezingscampagne in maart 2006 vroeg de SP al aandacht voor de onveilige situatie op de Stationsweg. Inmiddels zijn we een jaar verder, en veel is er nog niet verbeterd. Ook de onlangs door de Wethouder gepresenteerde renovatieplannen voor de Stationsweg geven nog geen duidelijkheid over de verkeerssituatie voor met name het langzaam verkeer. De SP is het wachten meer dan zat en heeft daarom een verkeersplan opgesteld voor de Stationsweg. Met dit plan wil de SP zorgdragen voor een veilige en verantwoorde verkeerssituatie op en rondom de Stationsweg. Op zaterdag 24 februari staat de SP bij het Plantsoen in Geertruidenberg en op maandag 26 februari organiseert de SP een bijeenkomst in de Schattelijn.

Lees verder

U bent hier