h

SP werkt aan plan voor veilige Stationsweg

19 februari 2007

SP werkt aan plan voor veilige Stationsweg

Tijdens de verkiezingscampagne in maart 2006 vroeg de SP al aandacht voor de onveilige situatie op de Stationsweg. Inmiddels zijn we een jaar verder, en veel is er nog niet verbeterd. Ook de onlangs door de Wethouder gepresenteerde renovatieplannen voor de Stationsweg geven nog geen duidelijkheid over de verkeerssituatie voor met name het langzaam verkeer. De SP is het wachten meer dan zat en heeft daarom een verkeersplan opgesteld voor de Stationsweg. Met dit plan wil de SP zorgdragen voor een veilige en verantwoorde verkeerssituatie op en rondom de Stationsweg. Op zaterdag 24 februari staat de SP bij het Plantsoen in Geertruidenberg en op maandag 26 februari organiseert de SP een bijeenkomst in de Schattelijn.

De SP is en blijft van mening dat fietsers altijd rechts van de weg horen te rijden, de situatie zoals die nu op de Stationsweg en de Maasdijk is vinden wij een gevaarlijke situatie. Meerdere (tijdelijke) veranderingen zijn inmiddels al gedaan door de gemeente, maar geen van allen bieden voldoende garantie voor de veiligheid van met name de fietsers en voetgangers. In november heeft de SP nog een telling gedaan aan het Plantsoen en tijdens deze telling is geconstateerd dat circa 75% van al het fietsverkeer andere routes kiest dan de routes die door de gemeente zijn uitgezet. Ook de vele keren dat fietsers de Centraleweg over moeten steken (tussen het politiebureau en het nieuwe tankstation) blijft de SP een doorn in het oog.

Tijdens een door de gemeente georganiseerde bewonersbijeenkomst bleek bovendien dat deze gemeente amper heeft geluisterd naar de adviezen en suggesties van de omwonenden van de Stationsweg. Al jaren ondervinden deze mensen hinder en overlast van de Stationsweg, bij de reconstructieplannen voor deze weg wordt daar alleen amper rekening mee gehouden. De SP wil daarom ook dat de reconstructieplannen zoveel als mogelijk aangepast worden aan de wensen van deze omwonenden.

Eigenlijk is het de taak van de ambtenaren om een goed reconstructieplan te maken voor de Stationsweg, maar omdat wij vinden dat het al veel te lang duurt en haast geboden is, hebben wij besloten zelf een aanzet te maken voor een veilige en duurzame oplossing. Komende zaterdag staan wij bij het Plantsoen in Geertruidenberg om aandacht voor onze plannen te vragen. Op Maandagavond 26 februari (vanaf 19:30) organiseren wij een bijeenkomst over ons plan in de Schattelijn in Geertruidenberg. Mensen die graag meer willen weten of verdere suggesties hebben zijn van harte welkom! Ook kan men op www.geertruidenberg.sp.nl kijken voor meer informatie.

U bent hier