h

Stevige opkomst presentatie plan Stationsweg

27 februari 2007

Stevige opkomst presentatie plan Stationsweg

Na de vele aanwezigen te hebben verwelkomd werd met een inleiding van Joris met een terugblik aangegeven dat er tot nu toe op verkeersgebied door de vele wijzigingen veel gevaarlijke en onduidelijke situaties zijn ontstaan. Eerder werd door met een actie in maart 2006 door de SP al in een vroeg stadium aandacht gevraagd voor de ontstane situatie.

Met behulp van een situatieschets aan de wand geeft Joris de 5 probleemzônes aan.

De basis gedachte is dat fietser rechts hoort te rijden:

1 Fietser vanaf Made moeten in de toekomst weer de mogelijkheid krijgen om via zuidzijde Stationsweg naar
Raamsdonksveer te rijden

2 . Het nemen van een rotonde door fietsers moet weer volgens de normale verkeersnormen verlopen.

De verkeersdeelnemers zijn dit gewend en het zal tot minder ongelukken leiden

Om dit te realiseren zal het volgende moeten gebeuren:

1. Strook van 5 meter achter het nieuwe Texaco gebouw benutten als fietspad

2. Uitvoegstroken op doorgaande weg bij kruisingTexaco verwijderen zodat autoverkeer afgeremd wordt
Dit geeft de fietsers meer mogelijkheden om over te steken , ook voor de klanten van Texaco is dit een
voordeel.
Dit zal de veiligheid terplaatse ten goede komen voor fietsers en automobilisten

3. Tussen de nieuw te bouwen bastions van Dongeburgh fietspaden aanleggen
Alleen nabij Texaco en Plantsoen in-uitrit voor fietsers voor wijk” Dongeburgh “, dit vemindert het aantal
oversteekpunten Stationsweg

4. Bij Plantsoen gescheiden rijbanen zodat fietsers, voetgangers en andere weggebruikers een
beschermzone hebben bij het oversteken.

5. Voorkomen dat fietsers op de Maasdijk over kunnen steken richting Dongemond college, door het plaatsen
van een afscheiding tussen fietspad en verkeersweg

6. Bij Dongemond college verkeerslichten moderniseren en het maken van ruime sorteerstrook
geeft vlottere doorgang fietsverkeer .

Opmerkingen door genodigden :

1. Vele zien graag 30 km zône Stationsweg en ook Gasthuisstraat in dit plan
2. Waar is de rotonde Koestraat gebleven die eerst in de plannen van de gemeente zat
3. Bewoners Plantsoen willen parkeermogelijkheid behouden
4. Er wordt een alternatief plan geschetst voor het plantsoen

VVN welke was uitgenodigd geeft toelichting vanuit hun visie en deelt de bezorgdheid
van de aanwezigen.

De aanwezigen en VVN konden zich vinden in het verkeersplan van de SP.

U bent hier