h

Gemeenteraad Geertruidenberg tegen verkoop Essent.

31 januari 2009

Gemeenteraad Geertruidenberg tegen verkoop Essent.

Tijdens de raadsvergadering van 29 januari heeft de SP een motie ingediend om de gemeenteraad te laten uitspreken dat zij tegen de verkoop is van Essent aan het Duitse bedrijf RWE. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.


Naar aanleiding van de discussie over het milieuprogramma 2009 diende de SP een motie in om als gemeente een duidelijke signaal te laten horen tegen de verkoop van Essent te zijn. Volgens SP-er Piet de Peuter hoort een gemeente die bestaat uit inwoners van Brabant (de Provincie Brabant is aandeelhouder van Essent), niet in te stemmen met het verkopen van een Nederlands Nutsbedrijf aan een groot buitenlands energieconcern die nog steeds vervuilende bruinkoolcentrales heeft. De verkoop van Essent aan RWE zal niet alleen de democratische invloed op een energiebedrijf verminderen, ook de werkgelegenheid van het personeel van de Amercentrale (waarvan er veel in de gemeente Geertruidenberg wonen) zou hiermee onzekerder kunnen worden.

Enkele jaren geleden hadden de andere politieke partijen wel ingestemd met de verkoop van het energiebedrijf Intergas aan RWE (Geertruidenberg is aandeelhouder Intergas). De SP is blij dat de gehele gemeenteraad inmiddels tot inkeer is gekomen en over Essent een verstandiger signaal laten horen.

Meer informatie? De SP voert landelijk actie tegen de verkoop van Essent en Nuon. Ga naar: https://sp.nl/zezijnnuts/

U bent hier