h

MOTIE SP TEGEN GEDWONGEN ONTSLAGEN BIJ WAVA/ !GO AANGENOMEN

24 juni 2011

MOTIE SP TEGEN GEDWONGEN ONTSLAGEN BIJ WAVA/ !GO AANGENOMEN

Buitengewoon flauw en onsportief gedrag.

De raadsvergadering van donderdag 23 juni jl. begon voor mij buitengewoon vervelend. Deze dag werd de Kadernota 2012 behandeld. De Kadernota is een jaarlijks terugkerend belangrijk stuk omdat hierin in feite de basis wordt gelegd voor de in september/oktober te behandelen begroting. Enkele weken geleden was afgesproken dat de Kadernota 2012 behandeld zou worden op zaterdag, zoals ook vorig jaar was gebeurd. Geen probleem, alle fracties akkoord. Vervolgens begon het gezeur. Keerpunt-74 bleek dat toch geen goede idee te vinden omdat enkele fractieleden niet aanwezig zouden kunnen zijn. Dus werd de zaak door de meerderheid van de raad toch verplaatst naar donderdag 23 juni jl. om 18.00 uur en weer enkele dagen later werd ook het tijdstip verplaatst naar 16.00 uur in de middag. Ik had toen al aangegeven en overigens ook Miriam de Groot (PvdA) dat we dan niet of niet op tijd aanwezig zouden kunnen zijn. Maar desondanks werd toch besloten, blijkbaar zijn voor de coalitie afspraken hierover alleen van toepassing als een van de coalitiepartijen daar geen last van hebben. De oppositiepartijen als SP en PvdA moesten het hier maar mee doen. Sommige raadsleden – toch allemaal gekozen door de bevolking – lijken dus belangrijker dan andere raadsleden. Aangezien ik een full-time baan heb in Rotterdam, maar ook nog midden in een verhuizing zit arriveerde ik dus pas rond 17.30 uur op het gemeentehuis. Maar ja, dat had ik al aangekondigd. Toen was de vergadering echter al geschorst. De PvdA-fractie had nog voorgesteld om mij mijn algemene beschouwingen dan onmiddellijk na de pauze te laten uitspreken omdat door het eerdere begin van de pauze er immers toch geen tijd verloren zou gaan. Maar nee, 3 van de 4 coalitiepartijen (KP-74, U3K en CDA) gunden dat de SP niet en met een stem verschil (9 – 8) kregen die hun zin. Overigens was dat volgens mij ook nog eens in strijd met (de bedoeling) van de gemeentewet en het Reglement van Orde. Ik heb daarover gezegd dat ik dit buitengewoon flauw en onsportief vond van die 3 partijen. Een groot deel van mijn algemene beschouwingen heb ik toen in de tweede termijn uitgesproken, maar daardoor kon ik natuurlijk niet meer – behalve bij interrupties – reageren op de tweede ronde van b. en w.

Motie over Sociale Werkvoorziening

Ik had mijn verhaal vooral toegespitst op de gevolgen van het bestuursakkoord – met name het a-sociale deel ervan – dat gesloten was tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet Rutte. De gevolgen daarvan zijn (tamelijk) rampzalig voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving jonge en oudere gehandicapten, bejaarden, vluchtelingen / asielzoekers, uitkeringsgerechtigden, mensen die werken in de sociale werkplaats van WAVA / !GO, afschaffen, versoberen van PGB. De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft vorige week bijna nog meer tijd besteed aan honden-uitlaatplaatsen dan aan deze echt belangrijke onderwerpen. Afgezien van de PvdA en dus de SP heeft de gemeenteraad als standpunt ingenomen dat zij best wel bereid waren om vrijwillig de enorme bezuinigingen van het kabinet uit te voeren als daarvoor maar wat meer geld ontvangen zou worden. De inhoud was voor de overgrote raadsmeerderheid blijkbaar niet interessant. Voor wat meer geld was men bereid om het vuile werk van Rutte (VVD) en Donner (CDA) gesteund door die zogenaamd sociaal-voelende Wilders op te knappen.
Van de VVD wisten we het wel: die partij is voor de rijken, zei mijn vader altijd al. Maar – voor zover al niet bekend – ook het CDA en de PVV vallen nu lelijk door de mand met hun sociale praatjes, die niets en niets meer om het lijf blijken te hebben. Om de aandacht vast te houden heb ik daarom maar een motie ingediend. Het komend half jaar moeten alle gemeenten plannen gaan opstellen om te bezuinigen op de sociale werkvoorziening, dus ook WAVA / !GO moet eraan geloven. Officieel heet dat herstructureringsplannen. Het kabinet heeft begin dit jaar in een debat in de Tweede Kamer gezegd dat de huidige banen – ondanks de enorme bezuinigingen - voor WSW-ers behouden zullen blijven. Maar toen de o.a. de SP-fractie (Paul Uhlenbelt) vroeg of en hoe het kabinet dat daar een garantie voor zou geven was men niet meer thuis. De staatsecretaris deelde toen doodleuk mee dat het zeker de bedoeling was – ondanks de bezuinigingen – dat de huidige WSW-banen zouden blijven, maar dat uiteindelijk natuurlijk de gemeenten zelf verantwoordelijk bleven. Nou, dan weet je wel genoeg: het bekende afschuifsysteem. In de door mij ingediende motie werd van b. en w. ge-eist dat in de plannen uitgegaan moet worden van baangarantie en geen gedwongen ontslagen voor mensen die als WSW-er bij WAVA / !GO werken. Nou, dat wilde B. en W niet toezeggen en zei vonden dat de motie niet aangenomen moest worden. Nu had ik de motie een beetje tegen beter weten in ingediend. Maar ik vond het te belangrijk als SP om er niets aan te doen. Eigenlijk tegen mijn verwachting in werd de motie met de kleinst mogelijke meerderheid van 10 voor en 9 tegen aangenomen. Naast ikzelf stemden voor de motie de fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, Van Nunen (KP-74) en Hofkens (PS). De fracties van de VVD en U3K, de andere 3 leden van KP-74 en het andere lid van PS stemden tegen. Uiteraard zal ik b. en w. voor de zekerheid nog expliciet vragen of zij de motie zullen uitvoeren en ze op de voet blijven volgen het komende half jaar. Ik zal de motie overigens ook toezenden aan de gemeenteraad van de andere WAVA-gemeenten: Werkendam, Aalburg, Woudrichem, Made en Oosterhout met het advies eenzelfde of soortgelijke motie in te dienen.

Kortom: de raadsvergadering eindigde met meer succes dan ik in het begin dacht !

Piet de Peuter, voorzitter / raadslid

U bent hier