h

We gaan ons nieuwe landelijke bestuur kiezen

13 november 2019

We gaan ons nieuwe landelijke bestuur kiezen

Foto: SP Breda

donderdag 21 november 2019

Ledenvergadering

 

Wat gaan we bespreken:

· de 2e concept stukken van het congres op 14-12-2019

· we gaan kiezen wie hier bij gaan zijn

· we gaan het nieuwe partij bestuur kiezen

Er valt wat te kiezen! Voor het voorzitterschap hebben zich Jannie Visscher en Patrick van Lunteren kandidaat gesteld. Een aantal weken terug hebben we persoonlijk (beter) met hen kennis gemaakt in Breda waarbij beide een goed indruk achter hebben gelaten.

Op sp net kun je alle overige kandidaten voor het bestuur terug vinden. En nog eens nalezen waarom zij zich kandidaat hebben gesteld

Mocht je nog geen account hebben op spnet kun je deze aanmaken met je lidnummer, deze staat op je ledenpas en ook op de label die bij de tribune zit. Het is een nog steeds mogelijk om je aan te melden voor de bijeenkomsten “politieke vorming en heel de mens”. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op de vraag, waar staan we als SP voor en hoe dragen we dit uit. Ook wordt aandacht besteed aan zaken als functioneren in een steunfractie, bestuur of als raadslid. Dit beloofd een intressante aangelegenheid te worden waarbij ik er zeker van ben dat we middels goede discussies en gesprekken veel nuttige kennis zullen opdoen. Dat wil zeggen 2 maal in Waalwijk, 2 maal in Altena en 2 maal in Geertruidenberg. Deze bijeenkomsten organiseren we regionaal. Mocht het vervoer een obstakel vormen kunnen we een bijdrage leveren in de vorm van reiskosten

De cursus wordt verzorgd door Provinciale Statenlid Nico Heijmans.

De cursus data zijn: 16-12-2019 en 20-01-2020, de overigen nog nader te bepalen.

Juist in deze, voor onze partij, lastige fase is het belangrijk onze
doelen duidelijk te stellen en onverstoorbaar verder te vechten voor
onze idealen. We hopen dan ook op een grote opkomst onder de leden,en met een mooie open discussie een solide basis te leggen voor de toekomst van onze partij.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet

Reactie toevoegen

U bent hier