h

Nieuws van de afdeling

18 mei 2013

OPROEP KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAAD GEERTRUIDENBERG

Volgend jaar 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook de SP zal uiteraard weer meedoen. Het werkplan 2013-2014 wordt op verzoek aan u toegezonden.

Lees verder
18 mei 2013

Landelijke zorgdemonstratie op 8 juni in Amsterdam

Het zorgakkoord dat enkele weken geleden gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en het kabinet zorgt voor een verlies van 50.000 banen in de zorg.

Lees verder
1 december 2012

Kritiek op het kabinetsbeleid

Open brief aan PVDA Werkendam

Lees verder
2 juni 2012

INTERVIEW Hans- Martin Don is de nieuwe directeur van het Leger des Heils in Brabant en Limburg

Powered by TECNAVIA Copyright (c)2012 BN DeStem 02/06/2012

Lees verder
28 april 2012

HET OORDEEL

Lastig is het voor veel mensen in deze tijd waarop ze nog moeten vertrouwen. Mensen met idealen of een standvastige geloofsovertuiging zullen zich niet snel laten ontmoedigen door hetgeen in de huidige maatschappij dichtbij en veraf plaatsvindt. Pessimisme alom. Reden voor enige bezinning. Ik ben zelf opgegroeid in een christelijk-katholiek nest. Maar ik ben al meer dan 30 jaar lid van de Quakers. Een klein kerkgenootschap wereldwijd dat streeft naar sociale gerechtigheid, gelijkwaardigheid voor ieder mens en vrede.

Lees verder
26 maart 2012

SP: DE SOCIALE LIBERAAL EN ANDERE VVD-SPROOKJES

In de gemeente Geertruidenberg probeert de VVD mensen wijs te maken dat deze partij staat voor de volgende waarden: sociale rechtvaardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, en gelijkwaardigheid. Iedereen die niet met een gouden lepel in de mond is geboren weet dat dit natuurlijk helemaal niet waar is. De VVD is de partij van het kapitalisme met een zogenaamd menselijk gezicht, maar dat is alleen maar het gezicht, de buitenkant. Het blijft natuurlijk kapitalisme, alleen noemen zij het vrije-markt-economie. Dat komt immers wat menslievender over, maar blijft een vorm van politiek bedrog. De VVD wil dat ouders met geen of weinig inkomen - net als 100 jaar geleden - hun hand moeten ophouden bij hun kinderen. De ouder of ouders hebben geen recht meer op bijstand als hun nog (inwonende) kinderen inkomen hebben. Een buitengewoon vernederende maatregel voor (oudere) mensen. De sociale werkplaatsen worden grotendeels gesloten en gehandicapte mensen moeten het maar uitzoeken. Het ontslagrecht wil men gewoon afschaffen. Op het aangepast onderwijs voor kinderen wordt voor honderden miljoenen bezuinigd. En een ex-wethouder van de VVD graait vrolijk mee uit de staatsruif zonder dat ze daar eigenlijk recht op heeft. Hoezo sociaal rechtvaardig, verantwoordelijk, gelijkwaardig ?? Vrijheid, ja vrij voelen liberalen zich wel, namelijk: vrij brutaal !

Lees verder

Pagina's

U bent hier