h

Nieuws uit 2011

25 september 2011

DE HONDEN BLAFFEN WEL, MAAR DE B&W- KARAVAAN TREKT GEWOON VERDER

Alle fracties in de gemeenteraad van Geertruidenberg – met name ook de coalitiepartijen Uw Drie Kernen, Keerpunt74 en Partij Samenwerking – hadden stapels kritiek op de wethouders en de burgemeester in de raadsvergadering van maandag 19 september jl. Over het feit dat de gemeenteraad niet, onvoldoende selectief of te laat informatie hadden gekregen over de WSG. Het CDA zei daar overigens (nog) niets over, maar misschien zegt dat ook wel genoeg.

Lees verder
24 juni 2011

MOTIE SP TEGEN GEDWONGEN ONTSLAGEN BIJ WAVA/ !GO AANGENOMEN

Buitengewoon flauw en onsportief gedrag.

Lees verder
5 juni 2011

Het bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt geen genade in de ogen van de gemeenteraad van Geertruidenberg.

Een overgrote meerderheid van de raad ging eerder deze week akkoord met het voorstel van het college van B en W om op 8 juni tegen te stemmen.

Lees verder
17 mei 2011

Gemeente Geertruidenberg : stem tegen het bestuursakkoord op 8 juni 2011!

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten legt op 8 juni a.s. het bestuursakkoord 2011-2015 tussen o.a. VNG en het Rijk aan gemeenten voor. Gemeenten zullen te maken krijgen met een deel van de bezuinigingen van de Rijksoverheid en vooral mensen met een arbeidshandicap zullen deze rekening gaan betalen, stelt het bestuursakkoord. FNV Lokaal afdeling Donge en Maascombinatie vindt dit onacceptabel. Bezuinigingen, als gevolg van het falen van de bankensector, mogen niet worden afgewenteld op mensen met een arbeidshandicap!

Lees verder
9 mei 2011

Open brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders

De top van de VNG heeft recent met het kabinet een bestuursakkoord uitonderhandeld.
Hiermee worden de gemeenten opgezadeld met een substantieel deel van de bezuinigingen
van de rijksoverheid. Er wordt flink gesneden in de regelingen voor werklozen,
arbeidsgehandicapten en maatschappelijke ondersteuning. En de gemeenten mogen de
rommel opruimen. Op 9, 10 en 11 mei wordt de gemeentebesturen de kans geboden om
over dit akkoord te debatteren, op 8 juni mogen ze stemmen. De FNV roept alle colleges
dringend op om dit akkoord te verwerpen.

Lees verder
8 mei 2011

Dood bin Laden betekent nieuw leven ‘War on Terror’

Geplaatst door redactie socialisme.nu, donderdag 5 mei 2011, 17:45

Lees verder

Pagina's

U bent hier