h

Nieuws uit 2010

29 december 2010

IN 2011: GEEN GEWOONTE OF GEWENNING, MAAR BEWUST KEUZEN MAKEN !

En weer ligt een jaar achter ons. Een jaar waarin weer miljoenen mensen omkwamen van honger, door rampen, door oorlogen en geweld, door aids, minder ontwikkelingshulp. Overleden of gedood als gevolg van gebeurtenissen die veelal te voorkomen waren, maar waarbij zogenaamde hogere belangen veelal zwaarder telden: geld, wapenhandel, olie, verkiezingen, etc. etc. Een jaar waarin vele mensen onder armoede gebukt gingen.

Lees verder
3 oktober 2010

ZUM KOTZEN........

De titel boven dit artikel is in het Duits. De reden daarvoor is dat ik het “Zum Kotzen” vind wat er nu allemaal gebeurt. Het lijkt gevaarlijk om vergelijkingen te trekken met gebeurtenissen uit het verleden, maar het is wel gerechtvaardigd, al was het alleen maar omdat onze tegenstanders dat ook doen.

Lees verder
29 maart 2010

RECHTSE COALITIE ZONDER PROGRAMMA IN GEERTRUIDENBERG ?

Het meest opvallende aan de coalitievorming in de gemeente Geertruidenberg is toch wel het laatste nieuws dat de namen van de beoogde wethouders bekend zijn, die ook nog eens het regeerprogramma gaan schrijven. Dat is ook de reden voor de titel van dit artikel.

Lees verder
21 maart 2010

ZACHTE SPREKERS HOOR JE NIET: OVER HET DEBAT MET DE HEER W.

Hoe moet je de heer W. aanpakken in de politieke discussie ? Dat is een vraag waar de meningen over verschillen. In ieder geval niet (meer) op de softe manier waarop de meeste politieke partijen dat op dit moment doen.

Lees verder
9 maart 2010

AFSCHEIDSTOESPRAAK VAN PIET DE PEUTER TIJDENS DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN GEERTRUIDENBERG OP MAANDAG 8 MAART 2010

Een van de dingen waar ik me de afgelopen 4 jaren het meest aan heb geërgerd was de spreektijdbeperking en gelukkig heb ik voor vandaag nog geen lijstje met hele of halve minuten gezien, want veel meer was ons als fracties niet vergund in het algemeen. Ik zal daar geen misbruik van maken en heb mezelf enige discipline opgelegd. U bent in ruim 10 minuten klaar met de SP-fractie, althans vandaag, want u weet: de SP is een partij waar je op 3 maart op gestemd hebt, maar waar je op 4 maart ook nog iets aan hebt. Waar ik me het meest aan geërgerd heb, hoort u nog.

Lees verder

Pagina's

U bent hier